Program festivala možete preuzeti i u .pdf formatu:
> OSIJEK - program FZ 2023. [.pdf]

Izložba zbirke kukaca, Ankica Sarajlić, Mirjana Brmež, Ivana Majić, Josipa Puškarić, Mirela Varga, Tamara Siber i Goran Herman

Datum i vrijeme:
petak 28.4.2023., 9:30 - 10:30

Organizacija:
Fakultet agrobiotehničkih znanosti u Osijeku, Vladimira Preloga 1, 31000 Osijek

Vrsta događanja:
Radionica

Publika:
učenici srednjih škola

Lokacija (prostorija):
FAZOS Laboratorij (401) i Praktikum za entomologiju (402)

Detalji:

Katedra za entomologiju i nematologiju posjeduje značajnu zbirku kukaca. U laboratoriju za entomologiju postoji poseban dio za zbirku kukaca u kojoj se nalazi 60 entomoloških kutija s 2.579 kukaca. Izložiti će se kutije s kukcima u kojima se mogu vidjeti kukci iz različitih redova (leptiri, kornjaši i dr.) porodica (zlatice, bubamare i dr.) kao i živi primjerci paličnjaka. U praktikumu za entomologiju promatrati će se kukci pod mikroskopom te će se stalno prikazivati projekcija kukaca.

Biografija:

izv. prof.dr.sc. Ankica Sarajlić, Fakultet Agrobiotehničkih znanosti Osijek, Zavod za fitomedicinu, Katedra za entomologiju i nematologij, ankica.sarajlic@fazos.hr,  554 928

izv. prof.dr.sc. Ankica Sarajlić rođenda je 1984. godine u Doboju, BiH. Na Fakultetu biotehničkih znanosti Osijek radi od 2009. godine. U nastavni proces uključena je na svim razinama studija kroz module iz područja zaštite bilja. Doktorirala je 2015. godine na području entomologije gdje se i usavršavala na nekoliko inozemnih institucija. Objavila je velik broj znanstvenih radova te sudjelovala na više nacionalnih i međunarodnih projekata. Područje znanstvenog interesa joj je biološka kontrola štetnika te utjecaj interakcije biotskih i abiotskih čimbenika na kukce.

Prof. dr. sc. Mirjana Brmež, Fakultet Agrobiotehničkih znanosti Osijek, Zavod za fitomedicin, Centralni laboratorij za fitomedicinu, mirjana.brmez@fazos.hr, 554 909

Prof. dr. sc. Mirjana Brmež rođena je u Osijeku 05.11.1968. Magistrirala je i doktorirala u području ekologije nematoda. Trenutno se bavi istraživanjima vezanim uz ekologiju nematoda,  bioindikatore, fitoparazitne i entomopatogene  nematode i kukce.  Bila je voditelj ili suradnik na domaćim (MZOS, VIP) ili međunarodnim projektima (UK- ALIS, EU – FP6, HR-SLO).  Objavila je veliki broj znanstvenih radova. Trenutno  je koordinator modula Fitonematologija, Nematologija, Zaštita od bolesti i štetnika u vinogradarsvu, Ekologija nemaoda, Štetočinje u voćnjacima i vinogradima. Član je HDBZ, ISTRO  i ESN. Izvrsno se služi engleskim jezikom.

 

prof.dr.sc. Ivana Majić, Fakultet Agrobiotehničkih znanosti Osijek, Zavod za fitomedicinu, Katedra za entomologiju i nematologij, ivana.majic@fazos.hr, 554 905

prof.dr.sc. Ivana Majić rođena je 1978. godine u Osijeku. Njena specijalnost su nematode i kukci. Doktorirala je na nematodama soje. Bavi se znanstvenim radom vezanim uz multitrofičku interakciju organizama u tlu, kao što su npr. mikorizne gljive, nematode i kukci. Tijekom rada boravila je na više inozemnih intitucija u Nizozemskoj, Njemačkoj i Izraelu. Aktivno je sudjelovala na brojnim domaćim i međunarodnim simpozijima, konferencijama i kongresima. Objavljuje znanstvene radove na temu endoparazitnih i entomopatogenih nematoda, kukuruzne zlatice, kukuruznog moljca i drugih važnih za poljoprivredu kukaca i nematoda. Predaje na modulima iz područja entomologije, nematologije i zaštite bilja.

 

dr.sc. Josipa Puškarić, Fakultet Agrobiotehničkih znanosti Osijek, Zavod za fitomedicinu, Centralni laboratorij za fitomedicinu, josipa.puskaric@fazos.hr

dr.sc. Josipa Puškarić, rođena je 29. travnja 1990. godine u Osijeku. Od 2016. godine radi na Fakultetu Agrobiotehničkih znanosti Osijek kao asistent na Zavodu za fitomedicinu. Doktorirala je u području nematologije. Tijekom rada bila je na usavršavanju iz nematologije u Sofiji, Bugarskpj te sveučilištu u Wageningenu, Nizozemskoj. Suradnik je na UIP HRZZ projektu te Erasmus KA2 projektu. Članica je  Hrvatskog društva biljne zaštite (HDBZ) te International Organisation for Biological Control (IOBC).

 

Mirela Varga, (dipl. ing. polj., mirelav@fazos.hr, 554 961) viši laborant na Katedri za entomologiju i nematologiju od rujna 2015. godine. Diplomirala je Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku ratarski smjer i obavlja sve tehničke poslove, a jedan od njih su prepariranje kukaca.

 

Tamara Siber, mag. ing.agr., Fakultet agrobiotehničkih znanosti  Osijek, tsiber@fazos.hr

Tamara Siber rođena je 21. rujna 1989. godine u Osijeku gdje završava II. gimnaziju Osijek i upisuje Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek na kojem stječe akademski naziv – magistra inženjerka bilinogojstva, smjer Zaštita bilja. Od 2017. godine je bila na stručnom osposobljavanju pri Fakultetu agrobiotehničkih znanosti na katedri za entomologiju i nematologiju te je 2018 .godine sudjelovala na Festivalu znanosti. Do sada je sudjelovala na 62. seminaru biljne zaštite u Opatiji ,53. hrvatskom i 13.  međunarodnom simpoziju agronoma u Vodicama, 57. hrvatskom i 17. međunarodnom simpoziju u Vodicama te će sudjelovati na 58. hrvatskom i 18. međunarodnom simpoziju agronoma u Dubrovniku. Od srpnja 2018. godine zaposlena je na Fakultetu agrobiotehničkih znanosti Osijek kao asistent na katedri za fitopatologiju. Godine 2022. sudjelovala je na Festivalu znanosti kao voditelj radionice “Život na planet gljiva”. Član je Hrvatskog društva biljne zaštite (HDBZ).

 

Goran Herman, mag.ing.agr., Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek, Katedra za žitarice, industrijsko i krmmno bilje, gherman@fazos.hr

Goran Herman rođen 01. travnja 1991. u Vukovaru. Diplomirao na Fakultetu agrobiotehničkih znanosti Osijek 2018. godine s temom rada „Utjecaj različitih supstrata obogaćenih otopinom cinka na translokaciju cinka u presadnice špinata“. Tijekom 2018. i 2019. godine radi na Projektu genetsko poboljšanje i optimizacija potencijala rodnosti pšenice, kao laboratorijski tehničar. Od 2020. godine radi kao asistent na Fakultetu agrobiotehničkih znanosti Osijek, na preddiplomskim i diplomskim modulima Krmno bilje, Krmno bilje praksa, Proizvodnja krmnog bilja, Ekološko krmno bilje i Oplemenjivanje krmnog bilja. Od 2021. godine polaznik je poslijediplomskog studija Oplemenjivanje bilja i sjemanrstvo. Autor nekoliko objavljenih znanstvenih radova.