Program festivala možete preuzeti i u .pdf formatu:
> OSIJEK - program FZ 2023. [.pdf]

Od ulja do biogoriva, Vesna Rastija, Domagoj Šubarić, Maja Karnaš, Ante Huber, Marinka Andraković, Željko Gojkov, Dorian Beli i Fabijan Vučković

Datum i vrijeme:
petak 28.4.2023., 9:30 - 10:30

Organizacija:
Fakultet agrobiotehničkih znanosti u Osijeku, Vladimira Preloga 1, 31000 Osijek

Vrsta događanja:
Radionica

Publika:
učenici srednjih škola

Lokacija (prostorija):
FAZOS Laboratorijski praktikum za kemiju i biokemiju (359)

Detalji:

Biodizel je, kako mu i samo ime sugestira, gorivo dobiveno iz bioloških izvora, obnovljiv i biorazgradiv izvor energije. Najčešće se dobiva iz biljnih ulja, recikliranog otpadnog jestivog ulja ili životinjske masti procesom transesterifikacije, odnosno spajanjem triacilglicerola iz ulja s alkoholom. Mogućnost primjene biljnog ulja pokazao je još početkom prošlog stoljeća Rudolf Diesel, kada je pokrenuo svoj motor koristeći ulje od kikirikija kao gorivo. Biodizel je formalno ˝rođen˝ 1937. godine u laboratoriju Georgesa Chavannea, koji je biljno ulje preveo u oblik kojeg standardni motori mogu iskoristiti. Na radionici ćemo pokazati i objasniti jednostavan postupak dobivanja biodizela iz jestivog i otpadnog biljnog ulja te pojasniti osnovne razlike između dobivenih goriva, te prednosti i mane njihove upotrebe.

 

Biografija:

prof.dr.sc. Vesna Rastija

Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek (FAZOS)

vrastija@fazos.hr

031 554 903

 

Vesna Rastija rođena je 1970. godine u Osijeku. Diplomirala je 1994. godine na Pedagoškom fakultetu, Sveučilišta J.J. Strossmayer u Osijeku, smjer biologija-kemija. Magistrirala je 2001. godine na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, smjer: Anorganska i strukturna kemija. Na istom Fakultetu je doktorirala kemiju 2007. godine. Od 1995. do 1997. godine radila je u osnovnoj školi u Gradecu kao nastavnica kemije i biologije. Od 1997. godine radi na Fakultetu agrobiotehničkih znanosti u Osijeku, gdje je trenutno u zvanju redovite profesorice na modulu Kemija. Objavila je preko 50 znanstvenih radova i sudjelovala na brojnim znanstvenim skupovima u zemlji i svijetu.

 

Domagoj Šubarić, mag. appl. chem.

Fakultet agrobiotehničkih znanosti u Osijeku (FAZOS)

dsubaric@fazos.hr

031 551 814

 

Domagoj Šubarić asistent je na Katedri za kemiju i biokemiju pri Zavodu za agroekologiju i zaštitu okoliša na Fakultetu agrobiotehničkih znanosti u Osijeku, gdje sudjeluje u izvođenju nastave Kemije na preddiplomskom sveučilišnom studiju. Rođen je u Osijeku 15. veljače 1995. godine. Diplomirao je 2019. godine na Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije pri Sveučilištu u Zagrebu i stekao naziv magistra primijenjene kemije. Tijekom studiranja sudjelovao je u radu brojnih udruga koje za cilj imaju promociju i popularizaciju znanosti te je sudjelovao u radu Hrvatskog društva kemijskih inženjera. Trenutno je student poslijediplomskog doktorskog studija Kemijsko inženjerstvo i primijenjena kemija na Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije u Zagrebu.

 

Maja Karnaš, mag. educ. chem.

Fakultet agrobiotehničkih znanosti u Osijeku (FAZOS)

mkarnas@fazos.hr

031 551 814

 

Maja Karnaš asistentica je na Katedri za kemiju i biokemiju pri Zavodu za agroekologiju i zaštitu okoliša na Fakultetu agrobiotehničkih znanosti u Osijeku, gdje sudjeluje u izvođenju nastave Kemije na preddiplomskom sveučilišnom studiju. Rođena je u Osijeku 16. ožujka 1990. godine. Diplomirala je 2014. godine na Odjelu za kemiju pri Sveučilištu J. J. Strossmayera u Osijeku i stekla naziv magistre edukacije kemije. Tijekom studiranja i rada sudjelovala je na raznim međunarodnim i domaćim konferencijama te aktivnostima vezanim uz popularizaciju znanosti. Trenutno je student poslijediplomskog doktorskog studija Kemijsko inženjerstvo i primijenjena kemija na Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije u Zagrebu.

 

Ante Huber, student diplomskog studija

ahuber@fazos.hr

098 992 5536

 

Ante Huber (23) rođen je 01.04.1999. u Virovitici, trenutno boravi u Slatini gdje je završio osnovnu i srednju poljoprivrednu školu, smjer Agroturistički tehničar. Upisao se na Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek 2018. godine, smjer Zootehnika. Sada je student 1. godine diplomskog studija Specijalna Zootehnika. Već je sudjelovao na Festivalu znanosti 2019. godine kao suradnik. Zanimaju ga bio-tehnologije, ali i druga područja znanosti. Voli širiti svoje znanje i razmišljanja pogotovo o životu, tehnologiji i budućnosti. Engleski priča i piše odlično.

 

Marinka Andraković, studentica preddiplomskog studija

marinkaandrakovic@gmail.com, mandrakovic@fazos.hr

095 379 7454

 

Marinka Andraković studentica je prve godine preddiplomskog studija na Fakultetu agrobiotehničkih znanosti, smjer Bilinogojstvo. Na Festivalu znanosti sudjelovala je tijekom srednje škole. Uz engleski poznaje i turski jezik, te posjeduje vozačku dozvolu B kategorije. Komunikativna je osoba, voli timski rad, a slobodno vrijeme između ostalog koristi za skupljanje radnog iskustva putem studentskih poslova.

 

 

Željko Gojkov, student preddiplomskog studija

zeljkogojkov7@gmail.com, zgojkov@fazos.hr

097 715 2226

 

Željko Gojkov se u razdoblju od 2010. do 2018. godine obrazovao u Osnovnoj školi Borovo. 2018. godine, školovanje nastavljava u III. gimnaziji Osijek. Prošle, 2022. godine upisuje preddiplomski sveučilišni studij Zootehnike na Fakultetu agrobiotehničkih znanosti u Osijeku. Posebno ga zanimaju biologija i prirodne znanosti. Voli učiti i otkrivati nove stvari. Vrlo je otvorena i pristupačna osoba.

 

Dorian Beli, student preddiplomskog studija

dorianan78@gmail.com

099 416 4758

 

Dorian Beli završio je Osnovnu školu „Vladimir Nazor“u Komletincima gdje je za vrijeme školovanja sudjelovao na raznim radionicama na temu očuvanja okoliša i prirode zahvaljujući tome što je škola dio međunarodnog programa „Eco-Schools“. Nakon završene osnovne škole pohađao je srednju veterinarsku školu u Vinkovcima te stekao zvanje veterinarskog tehničara. Kroz osnovnoškolsko i srednjoškolsko obrazovanje nizao je razne uspjehe; odličan uspjeh na kraju škole, sudionik na natjecanjima iz geografije, povijesti, matematike te kandidat za natjecanja iz struke, biologije i hrvatskog jezika. Obnašao je dužnost predsjednika razreda u osnovnoj i srednjoj školi te bio član učeničkog vijeća. Kao osobu karakteriziraju ga društvenost, otvorenost, kreativnost, odgovornost i disciplina.

 

Fabijan Vučković, student preddiplomskog studija

fabijanvuckovic@gmail.com, fvuckovic@fazos.hr

099 851 6227

Fabijan Vučković (19) pohađao je osnovnu školu “Viktor Car Emin” u Donjim Andrijevcima te istu završio s odličnim uspjehom. Srednjoškolsko obrazovanje je nastavio u nedalekom Slavonskom Brodu u Klasičnoj gimnaziji fra Marijana Lanosovića koju završava s odličnim uspjehom i kroz koju je pripremljen za upis Fakulteta agrobiotehničkih znanosti, smjer Agroekonimika. Tijekom srednjoškolskih dana imao je priliku tri puta sudjelovati u Erasmus+ projektima koji su se odvijali na području Austrije. S obzirom na sve navedeno vrlo dobro se koristi engleskim jezikom, ali također posjeduje i osnovno znanje njemačkog jezika. Izvan fakultetskih obveza sudjeluje u radu obiteljskog gospodarstva koji djeluje na području općine Donji Andrijevci te je član KUD-a “Tomislav” kao i “NK Tomislav” iz Donjih Andrijevaca.