Program festivala možete preuzeti i u .pdf formatu:
> OSIJEK - program FZ 2023. [.pdf]

in vitro – klonsko razmnožavanje biljaka u kontroliranim uvjetima, Dejan Bošnjak, Toni Kujundžić, Matej Horvat, Zita Bece, Laura Lovrić i Vladimir Jukić

Datum i vrijeme:
petak 28.4.2023., 9:00 - 12:30

Organizacija:
Fakultet agrobiotehničkih znanosti u Osijeku, Vladimira Preloga 1, 31000 Osijek

Vrsta događanja:
Radionica

Publika:
učenici srednjih škola

Lokacija (prostorija):
FAZOS Atrij

Detalji:

Kultura tkiva in vitro predstavlja suvremeni model vegetativnog razmnožavanja biljnog materijala u sterilnim uvjetima laboratorija (u staklu - in vitro). Učenici osnovnih i srednjih škola će kroz posjet instalaciji biti upoznati sa životom biljaka u in vitro uvjetima (staklenke i bioreaktori), pojedinim voćnim vrstama, fazama kulture tkiva, itd. Na kraju posjete će na temelju novih saznanja uvidjeti mogućnosti života biljaka u laboratorijskim uvjetima (in vitro), dobiti nove spoznaje o tehnici kulture tkiva in vitro ali i očuvanju i prezervaciji biljnog materijala ovom tehnikom koja je u našoj zemlji vrlo malo zastupljena.

 

Biografija:

dr.sc. Dejan Bošnjakdbosnjak@fazos.hr, 031/554-878; 091 511 90 21

poslijedoktorand na Katedri za voćarstvo, vinogradarstvo i vinarstvo na Fakultetu agrobiotehničkih znanosti u Osijeku. Rođen 27. lipnja 1980. godine u Kneževu. Doktorski studij završio 2022. godine. Aktivno sudjeluje na svim voćarskim simpozijima, kongresima i savjetovanja u RH, zemljama EU i trećim zemljama. Područje interesa – voćarstvo, rasadničarstvo, kultura tkiva, TIB/TIS imerzni sustavi.

Toni Kujundžić, doc.dr.sc., docent na Katedri za voćarstvo, vinogradarstvo i vinarstvo na Fakultetu agrobiotehničkih znanosti u Osijeku. Rođen 18. veljače 1991. godine u Splitu. Obranom doktorske disertacije, dana 10. ožujka 2021. godine pod naslovom „Učinkovitost različitih mjera zaštite u suzbijanju Botrytis cinerea Pers. i utjecaj na urod te kakvoću grožđa i mošta cv. Cabernet sauvignon (Vitis vinifera L.)“ stječe titulu doktora znanosti. Područje interesa – tehnologija vina. Kontakt: toni.kujundzic@fazos.hr; tel: 031/554-614

 

Matej Horvat, Rođen 06.09.1998. godine u Vinkovcima. Završio srednju Poljoprivredno šumarsku školu u Vinkovcima, smjer Agrotehničar. Nakon završene srednje škole, 2017. godine upisuje preddiplomski studij hortikulture na Fakultetu agrobiotehničkih znanosti u Osijeku. Trenutno pohađa drugu godinu diplomskog studija Voćarstvo, vinogradarstvo i vinarstvo, smjer Voćarstvo na Fakultetu agrobiotehničkih znanosti u Osijeku. Kontakt:: matej9867@windowslive.com; Telefon: 098 673 438

 

Zita Bece, Rođena 25.09.1999. godine u Osijeku. Završila srednju Poljoprivrednu školu u Osijeku, smjer Fitofarmaceut. Nakon završene srednje škole, 2018. upisuje preddiplomski studij Hortikulturu na Fakultetu agrobiotehničkih znanosti u Osijeku. Trenutno pohađa drugu godinu diplomskog studija Voćarstvo, vinogradarstvo i vinarstvo, smjer Voćarstvo na Fakultetu agrobiotehničkih znanosti u Osijeku. Kontakt: zita.bece@gmail.com; tel: 099 666 7138

 

Laura Lovrić, Rođena 02.10.1999. godine u Šibeniku. Završila Srednju strukovnu školu u Šibeniku, smjer Agroturistički tehničar. Nakon završene srednje škole, 2018. godine upisuje preddiplomski studij hortikulture na Fakultetu agrobiotehničkih znanosti u Osijeku. Trenutno pohađa 2. godinu diplomskog studija, smjer Voćarstvo, na Fakultetu agrobiotehničkih znanosti u Osijeku. Kontakt: laura.lovric11@gmail.com; tel: 099 484 7670

 

izv.prof.dr.sc. Vladimir Jukić predsjednik je Katedre za voćarstvo, vinogradarstvo i vinarstvo Fakulteta agrobiotehničkih znanosti u Osijeku. Rođen je 22. veljače 1959. godine u Feričancima. Doktorsku disertaciju obranio je 2012. godine na Poljoprivrednom fakultetu Osijek. Koautor je 8 sorata i hibrida kulturnog bilja. Područje interesa – oplemenjivanje bilja, vinogradarstvo i vinarstvo. Kontakt: vjukic@fazos.hr;  tel: 031 554936