Program festivala možete preuzeti i u .pdf formatu:
> OSIJEK - program FZ 2023. [.pdf]

Prirodno je imati društvo, Jurica Jović,Suzana Kristek, Vladimir Ivezić, Marina Martinović i Helena Žalac

Datum i vrijeme:
petak 28.4.2023., 9:30 - 10:30

Organizacija:
Fakultet agrobiotehničkih znanosti u Osijeku, Vladimira Preloga 1, 31000 Osijek

Vrsta događanja:
Radionica

Publika:
učenici srednjih škola

Lokacija (prostorija):
FAZOS Praktikum 346

Detalji:

Mikroorganizmi su svugdje. Mikroorganizmi su svemoćni. Mikroorganizmi će imati posljednju riječ.“–Louis Pasteur

Kroz radionicu će sudionici postati svjesni da je gore navedena izreka 100 % istinita te da je zapravo prirodno imati društvo, društvo mikroorganizama koje se nalazi svugdje oko nas. Zapravo, nikad nismo sami, uvijek smo u društvu.

Biografija:

prof. dr.sc. Suzana Kristek,

Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek,

skristek@fazos.hr

Suzana Kristek rođena je 21.05.1966. u Osijeku. Doktorirala je 2001. godine na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku. Od 2015. godine je redovita profesorica u trajnom zvanju Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek. Koordinatorica je predmeta Agroekologija, Mikrobiologija hrane, Mikrobiologija stočne hrane, Mikrobiologija vina te Primjena biopreparata u proizvodnji povrća i cvijeća, a predavač na predmetu Osnove biokemije i mikrobiologije.

izv. prof. dr. sc. Vladimir Ivezić

Vladimir Ivezić rođen je 6. Prosinca 1976. godine u Osijeku. Diplomirao je 15. Veljače 2003. godine na Šumarskom fakultetu u Zagrebu.Magistrirao je 2005. u Budimpešti, a doktorirao 2011. u Norveškoj. Od 2012. godine aktivno sudjeluje u izvođenju predavanja i vježbi na izbornim modulima „Agrošumarstvo“ i „Teški metali u antroposferi“, diplomskog studija smjer Bilinogojstvo. U prosincu 2014. stječe zvanje docenta te uz ranije navedene module sudjeluje još na prediplomskim modulima: „Ishrana bilja“ i „Fertilizacija u bilinogojstvu“ te diplomskim modulima:  „Analiza tla i gnojiva“, „Modeliranje biljne proizvodnje“, „Fertilizacija u povrćarstvu i florikulturi“, „Fertilizacija u ekološkoj poljoprivredi“; „Fertilizacija u ishrani bilja“.

Marina Martinović, mag. ing. agr.

Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek

mmartinović@fazos.hr

Marina Brica, rođena 11.5.1991. godine u Odžaku (Bosna i Hercegovina). Zvanje poljoprivrednog tehničara stječe 2010. godine. Poslije srednjoškolskog obrazovanja upisuje sveučilišni preddiplomski studij bilinogojstva na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, kojeg uspješno završava 2013. godine. Iste godine upisuje sveučilišni diplomski studij bilinogojstva, smjer oplemenjivanje i sjemenarstvo bilja. 2014. godine upisuje i drugi sveučilišni diplomski studij bilinogojstva, smjer biljna proizvodnja. Oba diplomska studija uspješno završava 2016.godine te stječe zvanje magistra inženjerka bilinogojstva. Trenutno obavlja poslove stručnog suradnika na Fakultetu agrobiotehničkih znanosti na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

Helena Žalac, mag. ing agr.

Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek

hzalac@fazos.hr

Helena Žalac rođena je u Đakovu 1994. godine. Osnovnu školu završila je u Strizivojni, a u Đakovu je pohađala Opću gimnaziju A.G.Matoša. Nakon srednje škole upisala je preddiplomski sveučilišni studij na FAZOS-u, smjer Hortikultura, a 2016. godine nastavlja školovanje na diplomskom studiju, smjer Ishrana bilja i tloznanstvo. Zapošljava se kao asistent 2019. godine na HRZZ projektu ''Konsocijacija drvenastih vrsta i poljoprivrednih kultura kao inovativni pristup u agroekosustavima'' te upisuje poslijediplomski studij Agrokemija.