Program festivala možete preuzeti i u .pdf formatu:
> OSIJEK - program FZ 2023. [.pdf]

Interakcija čovjeka sa zvukovima iz prirode i društva, Željko Barač, Ivan Plaščak, Tomislav Jurić, Denis Ćosić i Josip Damjan

Datum i vrijeme:
petak 28.4.2023., 9:30 - 10:30

Organizacija:
Fakultet agrobiotehničkih znanosti u Osijeku, Vladimira Preloga 1, 31000 Osijek

Vrsta događanja:
Radionica

Publika:
učenici srednjih škola

Lokacija (prostorija):
FAZOS Praktikum za mehaniku i hidrauliku (224)

Detalji:

Priroda i društvo tijekom cijeloga života svojim zvukovima utječu na čovjeka. Pohađanjem radionice upoznat ćete se sa zvukovima koji stvaraju različite osjećaje kod čovjeka (ugoda ili nelagoda), te kako isti djeluju na ljudsko zdravlje. Također ćete upoznati zvukove koji predstavljaju interakciju između čovjeka i zvukova iz prirode i društva.

Biografija:

doc. dr. sc. Željko Barač, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek, zbarac@fazos.hr, telefon 031/554-914

Željko Barač rođen je 03. prosinca 1986. godine u Osijeku. Pohađao je osnovnu školu u Dardi te srednju školu (Prometna škola) u Belom Manastir. Završava sveučilišni preddiplomski studij Poljoprivrede smjer Mehanizacija na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku 2010. godine. Godine 2013. završava u statusu izvanrednog studenta sveučilišni diplomski studij Poljoprivrede smjer Mehanizacija na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku. Od 01. rujna 2014. godine zaposlen je na Fakultetu agrobiotehničkih znanosti Osijek na radnom mjestu asistent na Zavodu za poljoprivrednu tehniku i obnovljive izvore energije, Katedra za eksploataciju, ergonomiju i održavanje poljoprivredne tehnike. Godine 2015. upisujem poslijediplomski doktorski studij Poljoprivredne znanosti smjer Tehnički sustavi u poljoprivredi Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek koji završava obranom doktorata 2019. godine. te stječe akademski stupanj doktor znanosti iz znanstvenog područja Biotehnički znanosti, znanstvenog polja poljoprivreda. Od 2022. godine do danas je docent na Katedri za eksplotaciju, ergonomiju i održavanje poljoprivredne tehnike. http://www.fazos.unios.hr/en/contact/directory/zeljko-barac-85/

Izv. prof. dr. sc. Ivan Plaščak, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek, iplascak@fazos.hr, telefon 031/554-883

Ivan Plaščak je izvanredni profesor i predstojnik Zavoda za poljoprivrednu tehniku i obnovljive izvore energije. Rođen je 24. travnja 1980. u Osijeku, Republika Hrvatska. Osnovnu školu pohađao je i završio u Osijeku 1994. godine, gdje tada upisuje i srednju Strojarsku tehničku školu, smjer strojarski tehničar. Po završetku srednje škole 1998. godine upisuje Poljoprivredni fakultet u Osijeku Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku, smjer Mehanizacija u poljoprivredi, koji i uspješno završava u ožujku 2004. godine. Doktorirao je 05 listopada 2012. u Poljoprivrednom fakultet u Osijek. Od prosinca 2004. godine kao znanstveni novak radi na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku, u Zavodu za mehanizaciju, na znanstvenom projektu MZOŠ-a broj 0079035. Od 2007. godine radi u istoj instituciji, ali na Zavodu za poljoprivrednu tehniku, te je kao suradnik uključen u rad na znanstvenom projektu MZOŠ-a "Efektivnost tehničkih sustava i očuvanje okoliša" pod brojem 079-0792067-2071. Također je kao znanstveni suradnik bio uključen u rad na VIP projektu koji financira Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva RH.

http://www.fazos.unios.hr/en/contact/directory/ivan-plascak-83/

 

Prof. dr. sc. Tomislav Jurić, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek, tjuric@fazos.hr, telefon 031/554-888

Tomislav Jurić je rođen 05. ožujka 1964. godine u Vinkovcima, gdje završava osnovnu i srednju školu. 1984. godine upisuje se na Poljoprivredni fakultet Sveučilišta u Osijeku - Smjer mehanizacije poljoprivrede – Vinkovci te isti završava 1988. godine. Od 1990. godine radi kao asistent - pripravnik na Zavodu za agrikulturu, melioracije i mehanizaciju Vinkovci, Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku. U znanstveno istraživačko zvanje istraživač-suradnik izabran je 1991. godine. Magistarski rad obranio je 1993. godine. U znanstveno nastavno zvanje asistenta na Poljoprivrednom fakultetu  u Osijeku izabran je 1994. godine. Doktorsku disertaciju obranio je 1996. godine na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku. U zvanje docenta izabran je 1998. godine, izvanrednog profesora 2001. godine, u zvanje redovitog profesora 2006. godine te 2011. godine u zvanje redovitog profesora u trajnom zvanju. Od 2001.  do 2005. godine obnašao je dužnost prodekana Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku za stručne studije i suradnju u Vinkovcima, a od 2005. do 2012. godine obnašao je dužnost prodekana za nastavu Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku. Danas je Predsjednik Katedre za eksploataciju, ergonomiju i održavanje poljoprivredne tehnike

http://www.fazos.unios.hr/en/contact/directory/tomislav-juric-81/

 

Denis Ćosić, mag. ing. agr., denis.cosic10@gmail.com, mobitel: 091/390-9052

Rođen je 29. lipnja 1997. godine u Našicama, Republika Hrvatska. Pohađao je osnovnu školu u Koški. Nakon završetka osnovne škole upisao je i završio je srednju školu u Našicama, smjer: Tehničar za elektroniku. Završava preddiplomski sveučilišni studij Poljoprivrede smjer Mehanizacija na Fakultetu agrobiotehničkih znanosti u Osijeku 2021 godine. Radio je preko studentskog ugovora u tvrtci Jerković d.o.o. Nakon završetka preddiplomskog sveučilišnog studija upisuje diplomski sveučilišni studij Poljoprivrede smjer Mehanizacija na Fakultetu agrobiotehničkih znanosti u Osijeku koji završava. Nakon završetka diplomskog studija upisuje poslijediplomski doktorski studij na Fakultetu agrobiotehničkih znanosti u Osijeku – smjer: Tehnički sustavi u poljoprivredi koji trenutno pohađa. Od 15. listopada 2020. godine zaposlen je u tvrtci Jerković d.o.o. na radno mjesto agronoma, te radi na odjelu za preciznu poljoprivredu.

 

Josip Damjan, mag. ing. agr., josip.damjan94@gmail.com, mobitel 099/3829-137,

Rođen 31. Ožujka 1994. godine u Virovitici. Pohađao osnovnu školu u područnoj školi Crnac i matičnoj školi Ivan Goran Kovačić, Zdenci. Nakon završene osnovne škole upisao srednju poljoprivrednu školu u Donjem Miholjcu, smjer Poljoprivredni tehničar - Opći. Nakon završene srednje poljoprivredne škole upisuje preddiplomski sveučilišni studij Poljoprivrede smjer Mehanizacija na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku, isti završava 2015. godine. Nakon završenog preddiplomskog studija upisuje diplomski studij smjer Mehanizacija na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku te ga završava 2017. godine. Nakon završenog diplomskog studija zapošljava se u Poljoprivrednom poduzeću Orahovica na mjestu agronoma te prolazi više radnih jedinica istog poduzeća, od 21. lipnja 2021. godine zaposlen u Agenciji za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, podružnica Virovitičko – podravska, na mjestu stručnog savjetnika. Upisuje i pohađa poslijediplomski doktorski studij na Fakultetu agrobiotehničkih znanosti u Osijeku, smjer Tehnički sustavi u poljoprivredi.