Program festivala možete preuzeti i u .pdf formatu:
> OSIJEK - program FZ 2023. [.pdf]

Priča o konjima napisana jezikom gena, Ljuba Štrbac i Mirjana Baban

Datum i vrijeme:
petak 28.4.2023., 12:15 - 12:30

Organizacija:
Fakultet agrobiotehničkih znanosti u Osijeku, Vladimira Preloga 1, 31000 Osijek

Vrsta događanja:
Predavanje

Publika:
učenici srednjih škola

Lokacija (prostorija):
FAZOS Aula Magna

Detalji:

Konji su pripitomljeni iz euroazijskih stepa prije 5.000–6.000 godina. Od tada je upotreba konja za transport, ratovanje i poljoprivredu, te selekcija za poželjne osobine rezultirala različitim populacijama raspoređenim širom svijeta. Mnoge od njih su postale, ili su u procesu formalnog organiziranja u zatvorene populacije-pasmine. Sa svjetskom populacijom većom od 61 milijun grla i čak više od 1460 pasmina i uzgojnih tipova, konji su i danas ekonomski važne i popularne životinje, ali što nas točno privlači kod njih? Da li je to njihova osobnost i specifični oblici ponašanja, atletska sposobnost ili karakterističan izgled u različitim bojama dlake? Svaka od ovih osobina ima svoju genetsku prirodu i specifičan mehanizam nasljeđivanja. Nasljeđivanje kao proces prenošenja genetske informacije sa roditelja na potomke možemo definirati i kao posebnu vrstu govora kroz vrijeme. On ima svoj riječnik sastavljen od gena, gramatiku, način na koji se geni povezuju u genomu, i kao literaturu brojna uputstva koja su potrebna za nastanak organizma i njegovo funkcioniranje. Dešifriranjem jezika gena, omogućen je velik napredak u polju genomike konja, od alata do novih saznanja o porijeklu i genetskoj povezanosti pasmina, nasljeđivanju boje te određenih bolesti. Međutim, ostaju značajne praznine u poznavanju funkcije genoma, što ometa proučavanje složenih osobina konja kao što su sportske performance.

 

Biografija:

Dr Ljuba Štrbac, docent – Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, Trg Dositeja Obradovića 8, Novi Sad, Srbija, ljuba.strbac@stocarstvo.edu.rs

 

Osnovne akademske studije na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu, smjer  Stočarstvo završila je 2010. godine. Diplomske akademske master studije, smjer Poljoprivredno savjetodavstvo na istom fakultetu završava 2011. godine. Doktorske studije je završila 2017. obranivši disertaciju pod nazivom ''Kvantitativno-genetska analiza ostvarenog vremena u trci kod kasača''. Od 2010. do 2013. godine angažirana je kao volonter u radu „Glavne odgajivačke organizacije u oblasti odgajivanja konja“. Izabrana je u zvanje istraživač suradnik za užu znanstvenu oblast Oplemenjivanje životinja 2013. godine. U zvanje asistenta za užu znanstvenu oblast Oplemenjivanje, reprodukcija i biotehnologija životinja izabrana je 2016. godine i od tada izvodi vježbe studentima stočarstva i veterinarske medicine na predmetima Genetika životinja, Veterinarska genetika, Oplemenjivanje životinja i Konjarstvo. U zvanje docenta za užu znanstvenu oblast Oplemenjivanje, reprodukcija i biotehnologija životinja izabrana je 2019. godine. Sudjelovala je kao autor ili koautor u značajnom broju znanstvenih i stručnih radova. Od 2011. sudjeluje u radu Komisije za ocjenu kvalitete konja na Nacionalnoj izložbi stoke u okviru Međunarodnog poljoprivrednog sajma u Novom Sadu. Trenutno obavlja funkciju rukovoditelja odjeljenja za uzgoj konja, a od 2019. godine predstavlja uzgajivače iz Srbije u Međunarodnoj organizaciji uzgajivača lipicanaca (LIF). U okviru CEEPUS programa boravila je na Fakultetu agrobiotehničkih znanosti Osijek na modulu Konjogojstvo I 2018. godine kada je sudjelovala i na Fakultetu znanosti kao predavač. 2019. godine je bila voditeljica radionice i koautorica na 3 postera na Festivalu znanosti na FAZOS-u.

http://polj.uns.ac.rs/sr/node/694

 

Prof. dr. sc. Mirjana Baban, redovita profesorica u trajnome zvanju

Fakultet agrobiotehničkih znanosti u Osijeku, V. Preloga 1, Osijek, Hrvatska, mirjana.baban@fazos.hr,  031/554-861

Mirjana Baban redovita je profesorica u trajnome zvanju na Fakultetu agrobiotehničkih znanosti u Osijeku. Objavila je u koautorstvu šest sveučilišnih udžbenika, dva rada u dvije knjige, jednu monografiju, dva priručnika, 339 znanstveno-stručnih radova i preko 300 stručno-popularnih članaka. U koautorstvu je sa studentima imala ukupno 104 aktivnosti i radova različitih kategorija. Članica je Uredničkoga odbora znanstvenoga časopisa Krmiva. Bila je dvaput predsjednica Znanstvenoga odbora međunarodnoga simpozija i urednica zbornika, s ukupno 20 plenarnih izlaganja. Bila je voditeljica znanstvenoga projekta MZOŠ-a te suradnica na više znanstvenih, VIP, međunarodnih bilateralnih znanstvenih projekata i projekata prekogranične suradnje INTERREG. Dobitnica je godišnje Državne nagrade za popularizaciju i promidžbu znanosti za 2015. godinu, a dosada je dobila četiri  pohvale za mentorstvo pri izradi seminarskih radova studenata nagrađenih Rektorovom nagradom (2017., 2020., 2021., 2022.). Na dosadašnjim Festivalima znanosti imala je ukupno 40 aktivnosti, a 2019. godine dobila je i Zahvalnicu za osobit doprinos na Festivalu znanosti za akademsku godinu 2018./19. na Dan Fakulteta

agrobiotehničkih znanosti. Iste je godine dobila i Zahvalnicu Sveučilišta kao znak javnoga priznanja za organizaciju prve multimedijalne instalacije, kojom je ostvaren izniman doprinos u sudjelovanju na 22. Smotri sveučilišta 2018. godine. Multimedijska je instalacija ujedno bila i predaktivnost projekta Europske noći istraživača 2018. godine, u kojem je bila voditeljica. Fakultetsko vijeće FAZOS-a kandidiralo je njezinu monografiju Konjički klub Osijek 1959. – 2019. za nagradu Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u području prirodnih i društvenih znanosti,

http://www.fazos.unios.hr/hr/kontakt/imenik/mirjana-baban-95/.