Program festivala možete preuzeti i u .pdf formatu:
> OSIJEK - program FZ 2023. [.pdf]

Od neprijatelja do prijatelja, Leona Rous, Marin Vujošević i Mirna Gavran

Datum i vrijeme:
petak 28.4.2023., 11:15 - 11:30

Organizacija:
Fakultet agrobiotehničkih znanosti u Osijeku, Vladimira Preloga 1, 31000 Osijek

Vrsta događanja:
Predavanje

Publika:
učenici srednjih škola

Lokacija (prostorija):
FAZOS Aula Magna

Detalji:

Značajnu ulogu u razvoju čovječanstva odigrala je domestikacija te rezultirala pojavom poljoprivrede kao posebnog oblika proizvodnje životinja i biljaka. Upravo su te životinje i biljke koje su prošle najveće promjene u usporedbi sa svojim ishodišnim oblicima, postale sastavni dio poljoprivrede koja nam danas omogućuje opstanak na Zemlji. Ljudi su domestikaciju započeli zbog izvora hrane i vrijednih sirovina, pomoći u radu, estetike (ukrasno bilje) te socijalno-društvene komponente (kućni ljubimci). Naši preci prvotno su percipirali četveronošce poput pokretnih obroka. Smanjenjem faune zbog neograničenog love te klimatskih promjena, ljudi su počeli pripitomljavati divlje vrste. Njihov uzgoj omogućio je iskorištavanje mlijeka, mesa, vune te radne snage. Prva životinja koju je čovjek pripitomio bila je ovca jer je od nje imao ekonomske koristi. Nakon toga je pripitomio psa. Konkretnije, čovjek je od prirodnog neprijatelja – vuka, stvorio prijatelja kako bi ga štitio od predatora. Psi su u početku korišteni kao pomoć u lovu, no prelaskom na stočarstvo, simbioza između psa i čovjeka postala je intenzivnija jer tad pas osim čuvara stada, postaje i životinja za društvo.

 

Biografija:

Leona Rous, studentica, FAZOS, e-mail: lrous@fazos.hr, mob: 095 845 4162

Studentica 1. godine diplomskog studija, smjer Specijalna zootehnika. Aktivna članica Studenskog zbora. Piše za fakultetske novine Fenix. Sudjeluje u programu student tutor.  2021. godine bila uključena u projekt „Akademija regionalnog razvoja i fondova EU“. Sudjelovala na natjecanju studenata u ocjeni vanjštine krava na 29. Jesenskom međunarodnom bjelovarskom sajmu 2022.godine. Ima položen lovački ispit. Bavi se pčelarstvom.

 

Marin Vujošević, student, FAZOS, e-mail: marinvujosevic22@gmail.com, mob: 097 664 5382

Student 3. godine preddiplomskoga studija, smjer Bilinogojstvo na Fakultetu agrobiotehničkih znanosti u Osijeku. Aktivan član Studentskoga zbora te sudjeluje u programu student tutor. 2022.godine sudjelovao je na 2. međunarodnoj studentskoj  GREEN konferenciji s radom „The most common soybean products in human nutrition“. U slobodno vrijeme bavi se streljaštvom.

 

Mirna Gavran, mag.ing.agr., mail: mgavran@fazos.hr, mob: 099 697 5840

 

2013.godine završila je Isusovačku klasičnu gimnaziju s pravom javnosti u Osijeku te  iste godine upisala preddiplomski sveučilišni studij Zootehnike na Fakultetu agrobiotehničkih znanosti Osijek. 2016.godine upisala je diplomski sveučilišni studij, smjer Specijalna zootehnika, 28.9.2018.godine je diplomirala  te stekla akademski naziv magistra inženjerka zootehnike. Od 1.2.2019. zaposlena je na Fakultetu agrobiotenhničkih znanosti kao asistent. Nastavu predaje na modulu Principi uzgoja životinja. Mrežna stranica: http://www.fazos.unios.hr/hr/; https://www.bib.irb.hr/pretraga?operators=and|Gavran,%20Mirna%20(374101)|text|author