Program festivala možete preuzeti i u .pdf formatu:
> OSIJEK - program FZ 2023. [.pdf]

I konje ubijaju, zar ne?, Petra Prlić i Mirjana Baban

Datum i vrijeme:
petak 28.4.2023., 11:45 - 12:15

Organizacija:
Fakultet agrobiotehničkih znanosti u Osijeku, Vladimira Preloga 1, 31000 Osijek

Vrsta događanja:
Predavanje

Publika:
učenici srednjih škola

Lokacija (prostorija):
FAZOS Aula Magna

Detalji:

Iako bi se prema naslovu ovoga  predavanja moglo zaključiti da je riječ o kultnom filmu istoimenog naslova ,,I konje ubijaju, zar ne?'', ili bi se, pak, moglo pomisliti na korištenje konja za proizvodnju mesa, cilj predavanja je, ipak, potpuno drugačiji. Svrha predavanja je upozoriti na relativno nepoznatu činjenicu da je konjički sport najopasniji sport na svijetu. Pojedine konjičke discipline kao što su eventing (višeboj), ravne galopske utrke i utrke sa šibljem (steeplechase) poznate su po fatalnim ozljedama konja i jahača. Upravo su podatci o nesrećama u konjičkim sportovima Međunarodnoj konjičkoj federaciji (Federation Equestre International) motiv za provođenje pravila i osiguravanje dobrobiti za sve konje i jahače, neovisno o ostalim očekivanjima u pojedinoj disciplini. Zahtjevi i konkurencija u sportu neprestano rastu, a konji nikada nisu postizali veće cijene na tržištu nego danas. Stoga je pitanje, kolika je cijena uspjeha u konjičkom sportu, i što današnje društvo može napraviti da ovaj kraljevski sport uistinu, ostane kraljevski?

 

Biografija:

Petra Prlić, studentica Fakulteta agrobiotehničkih znanosti u Osijeku, Vladimira Preloga 1, Osijek, Hrvatska, pprlic@fazos.hr

 

Petra Prlić studentica je 1. godine diplomskog studija smjera “Specijalna zootehnika” na Fakultetu agrobiotehničkih znanosti u Osijeku. Dosada je aktivno sudjelovala na dva Festivala znanosti. Na Festivalima znanosti i Danima otvorenih vrata FAZOS-a 2021. je prikazala osnovni rad s terapijskim i rekreacijskim konjem dok je 2022. održala predavanje pod naslovom “Moj život s konjima”. Prezentirala je rad na Studentskom ekološkom skupu 2022. godine te sudjelovala u koautorstvu s radovima na nekoliko međunarodnih simpozija (Vodice 2022., Krmiva 2022., DAGENE 2022., Dubrovnik 2023.). Ujedno je dobitnica rektorove nagrade za seminarski rad 2022. , dekanove nagrade 2022. i niza pohvala za uspješno studiranje na svečanim sjednicama Fakulteta. Svoje akademsko obrazovanje povezala je s dugogodišnjom ljubavi prema konjima. Danas je članica sportske ekipe jahača Državne ergele Đakovo te se redovito natječe u dresurnom jahanju.

 

Prof. dr. sc. Mirjana Baban, redovita profesorica u trajnome zvanju

Fakultet agrobiotehničkih znanosti u Osijeku, V. Preloga 1, Osijek, Hrvatska, mirjana.baban@fazos.hr,  031/554-861

 

Mirjana Baban redovita je profesorica u trajnome zvanju na Fakultetu agrobiotehničkih znanosti u Osijeku. Objavila je u koautorstvu šest sveučilišnih udžbenika, dva rada u dvije knjige, jednu monografiju, dva priručnika, 339 znanstveno-stručnih radova i preko 300 stručno-popularnih članaka. U koautorstvu je sa studentima imala ukupno 104 aktivnosti i radova različitih kategorija. Članica je Uredničkoga odbora znanstvenoga časopisa Krmiva. Bila je dvaput predsjednica Znanstvenoga odbora međunarodnoga simpozija i urednica zbornika, s ukupno 20 plenarnih izlaganja. Bila je voditeljica znanstvenoga projekta MZOŠ-a te suradnica na više znanstvenih, VIP, međunarodnih bilateralnih znanstvenih projekata i projekata prekogranične suradnje INTERREG. Dobitnica je godišnje Državne nagrade za popularizaciju i promidžbu znanosti za 2015. godinu, a dosada je dobila četiri  pohvale za mentorstvo pri izradi seminarskih radova studenata nagrađenih Rektorovom nagradom (2017., 2020., 2021., 2022.). Na dosadašnjim Festivalima znanosti imala je ukupno 40 aktivnosti, a 2019. godine dobila je i Zahvalnicu za osobit doprinos na Festivalu znanosti za akademsku godinu 2018./19. na Dan Fakulteta agrobiotehničkih znanosti. Iste je godine dobila i Zahvalnicu Sveučilišta kao znak javnoga priznanja za organizaciju prve multimedijalne instalacije, kojom je ostvaren izniman doprinos u sudjelovanju na 22. Smotri sveučilišta 2018. godine. Multimedijska je instalacija ujedno bila i predaktivnost projekta Europske noći istraživača 2018. godine, u kojem je bila voditeljica. Fakultetsko vijeće FAZOS-a kandidiralo je njezinu monografiju Konjički klub Osijek 1959. – 2019. za nagradu Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u području prirodnih i društvenih znanosti,

http://www.fazos.unios.hr/hr/kontakt/imenik/mirjana-baban-95/.