Program festivala možete preuzeti i u .pdf formatu:
> OSIJEK - program FZ 2023. [.pdf]

Kako smo udomaćivanjem konja utjecali na njihove prirodne potrebe?,

Datum i vrijeme:
petak 28.4.2023., 12:00 - 12:15

Organizacija:
Fakultet agrobiotehničkih znanosti u Osijeku, Vladimira Preloga 1, 31000 Osijek

Vrsta događanja:
Predavanje

Publika:
učenici srednjih škola

Lokacija (prostorija):
FAZOS Aula Magna

Detalji:

Jesu li ljudi pripitomljavanjem i držanjem konja u idealnim uvjetima ispunili njihove prirodne potrebe? Tisućama godina konji su se prilagođavali prirodnim uvjetima i formirali u životinje kakve danas poznajemo. U divljini su konji pretežito boravili u stepskim područjima te na prostranim pašnjacima. Konji su po svojoj socijalnoj strukturi životinje koje žive u krdima s čvrstom hijerarhijom. Današnjim uzgojem „modernog“ konja s aspekta dobrobiti konja pokušavaju se konjima nadomjestiti prirodni uvjeti, iako je činjenica da staja za konja predstavlja neprirodan ambijent. Konj je u ograničenom prostoru koji ga sputava u slobodnim kretnjama i sprječava socijalni kontakt s istom vrstom što se manifestira kroz neuravnoteženost, poremećene koordinacije tijela i stereotipna ponašanja. Posljedice neodgovarajućeg smještaja mogu se odraziti na psihičko stanje konja koje može dovesti do fizičkih ozljeda kao i do fizičkog zaostajanja u razvoju. Treba im osigurati pogled na okolinu, mirisni i vizualni kontakt s drugim konjima. Kako bi se zadovoljili urođeni obrasci vladanja, hrana bi konju trebala biti neprestano dostupna, izbalansirana i energetski zadovoljavajuća. Slobodne kretnje izrazito su bitne za konje jer će se nedostatno kretanje posebice odraziti na lokomotorni sustav.

 

Biografija:

Sintija Lenđel, studentica Fakulteta agrobiotehničkih znanosti u Osijeku, Vladimira Preloga 1, Osijek, Hrvatska, slendel@fazos.hr

 

Sintija Lenđel je studentica 1. godine diplomskog studija – smjer Specijalna zootehnika na Fakultetu agrobiotehničkih znanosti u Osijeku. Sudjelovala je na Festivalu znanosti 2021. i 2022. godine. Od malih nogu su konji dio njezinoga života. Kao vlasnik konja posvećuje veliki trud u rad s konjima i obraća veliku pažnju na dobrobit konja. Rekreativno se bavi jahanjem, ali ih koristi i u radu. Ona i njezina obitelj posjeduju obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo koje se bavi govedarstvom i proizvodnjom mliječnih proizvoda. 2022. godine sudjelovala je na Natjecanju mladih ocjenjivača vanjštine krava na 29. Državnoj stočarskoj izložbi u Gudovcu. Kako bi svoje stečeno znanje primijenila uspješno poslujući na svome gospodarstvu ulaže puno truda u studiranje.

 

Prof. dr. sc. Mirjana Baban, redovita profesorica u trajnome zvanju

Fakultet agrobiotehničkih znanosti u Osijeku, V. Preloga 1, Osijek, Hrvatska, mirjana.baban@fazos.hr,  031/554-861

 

Mirjana Baban redovita je profesorica u trajnome zvanju na Fakultetu agrobiotehničkih znanosti u Osijeku. Objavila je u koautorstvu šest sveučilišnih udžbenika, dva rada u dvije knjige, jednu monografiju, dva priručnika, 339 znanstveno-stručnih radova i preko 300 stručno-popularnih članaka. U koautorstvu je sa studentima imala ukupno 104 aktivnosti i radova različitih kategorija. Članica je Uredničkoga odbora znanstvenoga časopisa Krmiva. Bila je dvaput predsjednica Znanstvenoga odbora međunarodnoga simpozija i urednica zbornika, s ukupno 20 plenarnih izlaganja. Bila je voditeljica znanstvenoga projekta MZOŠ-a te suradnica na više znanstvenih, VIP, međunarodnih bilateralnih znanstvenih projekata i projekata prekogranične suradnje INTERREG. Dobitnica je godišnje Državne nagrade za popularizaciju i promidžbu znanosti za 2015. godinu, a dosada je dobila četiri  pohvale za mentorstvo pri izradi seminarskih radova studenata nagrađenih Rektorovom nagradom (2017., 2020., 2021., 2022.). Na dosadašnjim Festivalima znanosti imala je ukupno 40 aktivnosti, a 2019. godine dobila je i Zahvalnicu za osobit doprinos na Festivalu znanosti za akademsku godinu 2018./19. na Dan Fakulteta agrobiotehničkih znanosti. Iste je godine dobila i Zahvalnicu Sveučilišta kao znak javnoga priznanja za organizaciju prve multimedijalne instalacije, kojom je ostvaren izniman doprinos u sudjelovanju na 22. Smotri sveučilišta 2018. godine. Multimedijska je instalacija ujedno bila i predaktivnost projekta Europske noći istraživača 2018. godine, u kojem je bila voditeljica. Fakultetsko vijeće FAZOS-a kandidiralo je njezinu monografiju Konjički klub Osijek 1959. – 2019. za nagradu Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u području prirodnih i društvenih znanosti,

http://www.fazos.unios.hr/hr/kontakt/imenik/mirjana-baban-95/.