Program festivala možete preuzeti i u .pdf formatu:
> OSIJEK - program FZ 2023. [.pdf]

Kako poljoprivredne melioracije utječu na prirodu i društvo, Vedran Znamenaček, Antonija Kojić, Alka Turalija i Monika Marković

Datum i vrijeme:
ponedjeljak 24.4.2023., 8:00 - 19:00
utorak 25.4.2023., 8:00 - 19:00
srijeda 26.4.2023., 8:00 - 19:00
četvrtak 27.4.2023., 8:00 - 19:00
petak 28.4.2023., 8:00 - 19:00
subota 29.4.2023., 8:00 - 12:00

Organizacija:
Fakultet agrobiotehničkih znanosti u Osijeku, Vladimira Preloga 1, 31000 Osijek

Vrsta događanja:
poster

Publika:
učenici srednjih škola

Lokacija (prostorija):
FAZOS Prizemlje

Detalji:

Poster pod naslovom „Kako poljoprivredne melioracije utječu na prirodu i društvo“prikazuje cjelokupni utjecaj poljoprivrednih melioracija na prirodu - u smislu očuvanja prirodnih resursa i ravnoteže,  i društvo - u smislu stabilnosti koje društvo ostvaruje zahvaljujući dobrobitima koje osiguravaju poljoprivredne melioracije. Poljoprivredne melioracije omogućuju ostvarivanje prirodne ravnoteže na način da se biljkama dodaje voda koja je prirodno nedostatna, odnosno da se odvodi suvišna voda u slučaju obilnih oborina. Budući da su klimatske promjene utjecale na vodne resurse na način da se smanjuje razina podzemne vode, oborine izostaju u razdoblju kada su biljkama najpotrebnije i sve češće se događaju ekstremi (suša ili poplava) potrebno je istaknuti važnost poljoprivrednih melioracija u ostvarenju stabilnosti poljoprivredne proizvodnje, za dobrobit društva, odnosno kako bi se društvu osigurala hrana koja je esencijalna potreba svih živih bića, te brojne mogućnosti poput zaposlenja, stabilne poljoprivredne proizvodnje itd.

 

Biografija:

Vedran Znamenaček

Student Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek

e-mail: vznamen@fazos.hr

Rođen je 9. siječnja 2001. godine u Pakracu. Završio je osnovnu glazbenu školu Bruno Bjelinski u Daruvaru. Završio je Tehničku srednju školu u Daruvaru, smjer računalni tehničar. Obrazovanje je nastavio na preddiplomskom studiju poljoprivrede na Visokom gospodarskom učilištu u Križevcima, smjer bilinogojstvo. Trenutno je student diplomskog studija bilinogojstva, smjer biljna proizvodnja, na Fakultetu agrobiotehničkih znanosti Osijek. Aktivno se služi računalom I programskim paketom Microsoft office. Posjeduje vozačku dozvolu B kategorije.

Antonija Kojić, mag. ing. agr.

Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek

e-mail: akojic@fazos.hr

Antonija Kojić radi na Fakultetu agrobiotehničkih znanosti od 6. prosinca 2022. godine, na Zavodu za biljnu proizvodnju i biotehnologiju, Katedri za poljoprivredne melioracije na radnom mjestu asistentice. Od 20. listopada 2020. godine do 5. prosinca 2022. godine radila je na radnom mjestu tehnologa u Poljoprivrednom poduzeću Orahovica. Diplomirala je 23. rujna 2020. godine na Fakultetu agrobiotehničkih znanosti te stekla akademski naziv magistra inženjerka agronomije.

Doc. dr. sc. Alka Turalija

Zavod za biljnu proizvodnju i biotehnologiju

e-mail: alka.turalija@fazos.hr

Unikom Osijek (09.04.1987.-19.04.1990.);Medicinski centar Varaždin(16.07.1992.-15.11.1992.);Vipa D.O.O. Pejzažna arhitektura Varaždin (16.11.1992.05.02.1995.); Poljoprivredna i veterinarska Škola Arboretum Opeka (06.02.1995.-04.1995.);Vipa D.O.O. (05.05.1995.-10.09.1995.); Poljoprivredna I Veterinarska Škola Arboretum Opeka (11.09.1995.-31.08.1996.); Vipa D.O.O. Pejzažna Arhitektura Varaždin (01.09.1996.-31.12.2005.); Sveučilište J.J.Strossmayera Poljoprivredni Fakultet Osijek, danas Fakultet Agrobiotehničkih Znanosti Osijek (01.01.2006. -).

Izv. prof. dr. sc. Monika Marković

Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek

e-mail: monika.markovic@fazos.hr

M: 095/8100032

Monika Marković radi na Fakultetu agrobiotehničkih znanosti Osijek od prosinca 2008. godine, na Zavodu za biljnu proizvodnju i biotehnologiju, Katedri za poljoprivredne melioracije. Doktorirala je u prosincu 2013. god., u znanstveno-nastavnom zvanju docenta je od 2015. god., a u zvanju izvanrednog profesora od 2020. god. Sudjeluje u izvođenju nastave na preddiplomskom, diplomskom i poslijediplomskom doktorskom studiju na modulima koji obrađuju tematiku poljoprivrednih melioracija, navodnjavanja i odvodnje. Kao autor i koautor sudjelovala je na brojnim domaćim i međunarodnim znanstveno-stručnim savjetovanjima. Područje znanstvenoga rada je suša, potrebe biljaka za vodom, metode mjerenja sadržaja vode u tlu i navodnjavanje.