Program festivala možete preuzeti i u .pdf formatu:
> OSIJEK - program FZ 2023. [.pdf]

Integralni transporti u poljoprivredi, Domagoj Zimmer, Luka Šumanovac, Mladen Jurišić i Dinko Brčić

Datum i vrijeme:
ponedjeljak 24.4.2023., 8:00 - 19:00
utorak 25.4.2023., 8:00 - 19:00
srijeda 26.4.2023., 8:00 - 19:00
četvrtak 27.4.2023., 8:00 - 19:00
petak 28.4.2023., 8:00 - 19:00
subota 29.4.2023., 8:00 - 12:00

Organizacija:
Fakultet agrobiotehničkih znanosti u Osijeku, Vladimira Preloga 1, 31000 Osijek

Vrsta događanja:
poster

Publika:
učenici srednjih škola

Lokacija (prostorija):
FAZOS Prizemlje

Detalji:

Kroz zanimljiv i  edukativan način opisani su moderni sustavi pomoću kojih se može prevoziti i transportirati hrana koja je nužna za život ljudi. Prikazana je suvremena tehnologija pomoću koje se organiziraju transportne rute i omogućava laka dobava hrane na malim i velikim udaljenostima. Kao glavni način biti će prikazan transport dobara korištenjem integralnog transporta za kojeg se smatra jednim od današnjih suvremenih i vrlo ekonomičnih, a prije svega praktičnih načina distrubucije brojnih dobara.

Biografija:

doc. dr. sc. Domagoj Zimmer

http://www.fazos.unios.hr/hr/kontakt/imenik/domagoj-zimmer-77/

Poslijedoktorand na Katedri za eksploataciju, ergonomiju i održavanje poljoprivredne tehnike pri Zavodu za poljoprivrednu tehniku i obnovljive izvore energije. dzimmer@fazos.hr; 031 554 810. Domagoj Zimmer,. rođen je 27. veljače 1987. godine u Osijeku. Elektrotehničku i prometnu školu također je završio u Osijeku, a 2013. godine diplomirao na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku i stekao akademski naziv mag.ing agr. Krajem 2013. godine zapošljava se na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku na katedri za strojeve i uređaje u ratarstvu i vrtlarstvu. Godine 2014. upisuje poslijediplomski znanstveni studij mehanizacije: Tehnički sustavi u poljoprivredi na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku te 2019. godine postaje doktor biotehničkih znanosti.

 

prof. dr. sc. Luka Šumanovac

http://www.fazos.unios.hr/hr/kontakt/imenik/luka-sumanovac-72/

Dr. sc. Luka Šumanovac, je rođen 7. listopada 1962. godine u Bošnjacima, gdje završava osnovnu školu. Srednjoškolsku naobrazbu stekao je u Srednjoškolskom centru Vladimir Nazor u Županji. Poljoprivredni fakultet (smjer poljoprivredna mehanizacija) završio je u siječnju 1987. godine u Osijeku-Vinkovci, a poslijediplomske studije (smjer “Mehanizacija u ratarstvu”) na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu 13. ožujka 1991. godine obranom magistarskog rada pod naslovom "Analiza funkcioniranja i efekata rada sistema stalnih tragova u proizvodnji pšenice”.

 

 

prof. dr. sc. Mladen Jurišić

http://www.fazos.unios.hr/hr/kontakt/imenik/mladen-jurisic-73/

Mladen Jurišić rođen je 26. listopada 1961. Redoviti profesor u trajnom zvanju  od  31. 01. 2011. g. U prošlom sazivu Sabora RH bio je član Odbora za poljoprivredu. Član nekoliko nadzornih odbora i upravnih vijeća vezanih za biljnu proizvodnju i primjenu GIS-a u poljoprivredi. Voditelj više istraživačkih projekata i suradnji; Primjena GIS tehnologije u uzgoju bilja - digitalne tematske karte; Izrada digitalnih priručnika (ekspertni sustav – WEB format) za uzgoj bilja kroz primjenu u

održivom uzgoju  ratarskih, povrćarskih, ljekovitih i začinskih kultura na području Općina Bilje. Mentor u tri doktorske disertacije i komentor u jednom doktorskom radu. Od 06. srpnja 1987. godine zaposlen kao pripravnik, tehnolog i kasnije upravitelj radne jedinice za ratarstvo u Poljoprivrednoj zadrugi Županja sve do 31. siječnja 1989. godine

 

Dinko Brčić

Dinko Brčić rođen je u Osijeku, osnovno školsko obrazovanje je završio u osnovnoj školi Grigor Vitez, po završetku osnovne upisuje i završava Strojarsko tehničku školu u Osijeku te upisuje Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek kojeg završava 2022. godine