Program festivala možete preuzeti i u .pdf formatu:
> OSIJEK - program FZ 2023. [.pdf]

Značaj tradicijskih suhomesnatih proizvoda na društvenim događajima slavonaca i baranjaca, Danijela Samac, Josip Novoselec, Željka Klir Šalavardić i Luka Šramek

Datum i vrijeme:
ponedjeljak 24.4.2023., 8:00 - 19:00
utorak 25.4.2023., 8:00 - 19:00
srijeda 26.4.2023., 8:00 - 19:00
četvrtak 27.4.2023., 8:00 - 19:00
petak 28.4.2023., 8:00 - 19:00
subota 29.4.2023., 8:00 - 12:00

Organizacija:
Fakultet agrobiotehničkih znanosti u Osijeku, Vladimira Preloga 1, 31000 Osijek

Vrsta događanja:
poster

Publika:
učenici srednjih škola

Lokacija (prostorija):
FAZOS Prizemlje

Detalji:

Tradicijski suhomesnati proizvodikao što su kulen, šunka, kobasica, kulenova seka te slični proizvodi, primjerice, slanina i čvarci, zbog načina proizvodnje i pripreme te samog područja na kojem se proizvode proglašeni su proizvodima od iznimne važnosti za regiju Slavonije i Baranje kao proizvodi koji su obilježili svojim postojanjem povijest, tradiciju i kulturu življenja tog područja.

Ovi domaći proizvodi poslužavni su u najsvečanijim prilikama: za  Božić, Uskrs,  povodom vjenčanja, rođenja, krstitki, kirbaja, žetve, berbe grožđa i sličnih bitnih društvenih događaja. Oduvijek su ih slavonci i baranjci posluživali pred najuglednije i najdraže goste te poklanjali kao dar i  izraz zahvalnosti. Tradicijski suhomesnati proizvodi su primjer kako  se valrozirani proizvod prirode uklapa u tradiciju i kulturu  društva nekada i danas.

 

Biografija:

Izv. prof. dr. sc. Danijela Samac, rođena je 20. srpnja 1976. godine u Vinkovcima. Maturirala je 1994. godine, diplomirala je 2002. godine a doktorirala  2012. godine.

Godine 2004. i 2005. radila je kao pripravnica na svinjogojskoj farmi „Ovčara“ i govedarskoj farmi „Jakobovac“, tvrtke „Vupik“ Vukovar. Od 2005. do 2006. godine bila je  tehnologinja na govedarskoj farmi „Jakobovac“, tvrtke „Vupik“ Vukovar. Godine 2006. radila je kao savjetnica za svinjogojstvo na projektu ICE & RIDA, za američku organizaciju Development Alternative Inc. Od svibnja 2006. godine asistentica je,  od 2012. godine viša asistentica, od 2017. docentica, a od siječnja 2023. izvanredna profesorica na „Katedri za ovčarstvo, kozarstvo i ekološku zootehniku, pri „Zavodu za animalnu proizvodnju i biotehnologiju“ Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek. Izvodi nastavu na preddiplomskom, diplomskom i stručnom studiju na modulima: Ekološka zootehnika, Stočarstvo, Peradarstvo, Svinjogojstvo, Stručna praksa peradarstvo, Stručna praksa svinjogojstvo, Ekološka zootehnika, Tehnologija stočarske proizvodnje i na modulu Genetika i biometrika svinja na specijalističkom poslijediplomskom studiju Svinjogojstvo, čija je voditeljica studija. Izv. prof. dr. sc. Danijela Samac bila je istraživačica-suradnica na tri projekata. Kao autorica i koautorica objavila je 50 znanstvenih  radova. Koautorica je fakultetskih priručnika „Svježa svinjetina od crne slavonske svinje“  i  „Jaja“ te sveučilišnih priručnika „Proizvodnja mesa“, „Tehnologija animalne proizvodnje“ i „Organsko (ekološko) svinjogojstvo“.

Izv. prof. dr. sc. Josip Novoselec rođen je 20. svibnja 1982. godine u Varaždinu. Na Fakultetu agrobiotehničkih znanosti Osijek zapošljava se 2007. godine kao znanstveni novak. Kao doktorand boravio je na stručnom usavršavanju u Norveškoj na Sveučilištu Norwegian University of Life Sciences. Bio je stipendist Cochran Fellowship Program Ministarstva Poljoprivrede USA te boravio na dva  Sveučilišta (University of Missouri, Columbia; Truman State University, Kirksville).  Sudjelovao je u radu 15 znanstvenih skupova, od čega 10 na međunarodnom simpoziju, koji su održani u Hrvatskoj i 5 na međunarodnom simpoziju, koji su održani u inozemstvu. Član je Hrvatskog agronomskog društva.

Doc. dr. sc. Željka Klir Šalavardić rođena je 07. listopada 1986. godine u Osijeku. Od 1. rujna 2011. godine zaposlena je na Fakultetu agrobiotehničkih znanosti Osijek kao znanstvena novakinja-asistentica, a od 2021. godine kao docentica. Doktorirala je 2017. godine na temu: Utjecaj dodatka pogače sjemenki bundeve i ekstrudiranog lana u hrani koza na proizvodna svojstva, masnokiselinski sastav mlijeka i metabolički profil. Sudjelovala sam na više međunarodnih skupova i simpozija. Kao stipendistica Ministarstva visokog obrazovanja, znanosti i tehnologije Republike Slovenije boravila sam u Ljubljani na Biotehničkom fakultetu tijekom 6 mjeseci, a na  Sveučilištu Hohenheim u razdoblju od godinu dana u cilju znanstvenog usavršavanja.

Luka Šramek, mag. ing. agr.  Rođen je 14. 07. 1993 godine u Našicama. Završio je srednju elektrotehničku školu nakon koje je upisao studij Zootehnike na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku. Diplomirao je  2017 godine te se zaposlio u struci kao voditelj farme muznih krava. Taj posao sam obavljao do kraja 2021 godine nakon čega se zapošljava kao stručni suradnik na Fakultetu agrobiotehničkih znanosti Osijek gdje radi do danas u sklopu Centralne agrobiotehničke analitičke jedinice.