Program festivala možete preuzeti i u .pdf formatu:
> OSIJEK - program FZ 2023. [.pdf]

Sposobnost prilagodbe konja na stres, Leona Rous, Marin Vujošević i Mirjana Baban

Datum i vrijeme:
ponedjeljak 24.4.2023., 8:00 - 19:00
utorak 25.4.2023., 8:00 - 19:00
srijeda 26.4.2023., 8:00 - 19:00
četvrtak 27.4.2023., 8:00 - 19:00
petak 28.4.2023., 8:00 - 19:00
subota 29.4.2023., 8:00 - 12:00

Organizacija:
Fakultet agrobiotehničkih znanosti u Osijeku, Vladimira Preloga 1, 31000 Osijek

Vrsta događanja:
poster

Publika:
učenici srednjih škola

Lokacija (prostorija):
FAZOS Prizemlje

Detalji:

Bilo da je riječ o suživotu krda u prirodnom okruženju ili modernom uzgoju, stresni su događaji neizbježni u životu svakoga konja. Stres je specifični adaptivni odgovor na različite podražaje, a različiti mehanizmi prilagodbe utječu na neuroendokrini odgovor, kao i na rad imunološkoga sustava. Na imunološki sustav utječe adekvatno držanje konja, njegovo zdravlje i dobrobit. Organizam je razvio različite mehanizme obrane na fiziološke i psihološke stresore koji se odvijaju u životu konja (odbiće, prvo zajahivanje ili uprezanje, transport, trening, natjecanje, ždrebnost, sukob unutar krda, socijalni stres i drugo). Reakcija organizma na stres trebala bi biti prilagodba kako bi se uklonile moguće teže posljedice na druge tjelesne funkcije kao i stereotipna ponašanja. Povećanje lučenja hormona može ukazati na kroničan stres konja koji se odnosi na različita zbivanja u okolišu (stres osjeta) i naknadne reakcije tijela (stres reakcija). Dugoročno narušavanje navedenih situacija može povećati morbidnost, dovesti do pada kondicije, bolesti i destruktivnoga ili depresivnoga ponašanja konja. Stres je povezan sa varijabilnosti srčanoga ritma i koncentracijom kortizola u krvi i slini konja. Strah i stres je često generiran neprikladnim i grubim postupcima ljudi koji o njima skrbe. Što je čovjek ekonomski neovisniji o konju, to se više bavi zaštitom njena života, a što je na višem stupnju intelektualnog razvoja, to mu je stav o životu drugih bića tolerantniji.

 

Biografija:

Leona Rous, studentica Fakulteta agrobiotehničkih znanosti u Osijeku, Vladimira Preloga 1, Osijek, Hrvatska, lrous@fazos.hr

 

Leona Rous studentica je 1. godine diplomskoga sveučilišnoga studija - smjer Specijalna zootehnika na Fakultetu agrobiotehničkih znanosti u Osijeku. Aktivna je članica Studentskoga zbora. Piše za fakultetske novine „Fenix“. Sudjeluje u programu student tutor. Bila je uključena u projekt „Akademija regionalnog razvoja i fondova EU“ 2021 godine. Sudjelovala je na 29. jesenskom međunarodnom bjelovarskom sajmu u natjecanju studenata vezano za ocjenu vanjštine krava 2022. godine. Ima položen lovački ispit. Bavi se pčelarstvom.

 

Marin Vujošević, student Fakulteta agrobiotehničkih znanosti u Osijeku, Vladimira Preloga 1, Osijek, Hrvatska, marinvujosevic22@gmail.com

 

Marin Vujošević student je 3. godine preddiplomskoga sveučilišnoga studija - smjera Bilinogojstvo na Fakultetu agrobiotehničkih znanosti u Osijeku. Aktivan je član Studentskoga zbora te sudjeluje u programu student tutor. Sudjelovao je na 2. međunarodnoj studentskoj GREEN konferenciji s temom rada „The most common soybean products in human nutrition“ 2022. godine. U slobodno vrijeme se bavi  streljaštvom.

 

Prof. dr. sc. Mirjana Baban, redovita profesorica u trajnome zvanju

Fakultet agrobiotehničkih znanosti u Osijeku, V. Preloga 1, Osijek, Hrvatska, mirjana.baban@fazos.hr,  031/554-861

 

Mirjana Baban redovita je profesorica u trajnome zvanju na Fakultetu agrobiotehničkih znanosti u Osijeku. Objavila je u koautorstvu šest sveučilišnih udžbenika, dva rada u dvije knjige, jednu monografiju, dva priručnika, 339 znanstveno-stručnih radova i preko 300 stručno-popularnih članaka. U koautorstvu je sa studentima imala ukupno 104 aktivnosti i radova različitih kategorija. Članica je Uredničkoga odbora znanstvenoga časopisa Krmiva. Bila je dvaput predsjednica Znanstvenoga odbora međunarodnoga simpozija i urednica zbornika, s ukupno 20 plenarnih izlaganja. Bila je voditeljica znanstvenoga projekta MZOŠ-a te suradnica na više znanstvenih, VIP, međunarodnih bilateralnih znanstvenih projekata i projekata prekogranične suradnje INTERREG. Dobitnica je godišnje Državne nagrade za popularizaciju i promidžbu znanosti za 2015. godinu, a dosada je dobila četiri  pohvale za mentorstvo pri izradi seminarskih radova studenata nagrađenih Rektorovom nagradom (2017., 2020., 2021., 2022.). Na dosadašnjim Festivalima znanosti imala je ukupno 40 aktivnosti, a 2019. godine dobila je i Zahvalnicu za osobit doprinos na Festivalu znanosti za akademsku godinu 2018./19. na Dan Fakulteta agrobiotehničkih znanosti. Iste je godine dobila i Zahvalnicu Sveučilišta kao znak javnoga priznanja za

organizaciju prve multimedijalne instalacije, kojom je ostvaren izniman doprinos u sudjelovanju na 22. Smotri sveučilišta 2018. godine. Multimedijska je instalacija ujedno bila i predaktivnost projekta Europske noći istraživača 2018. godine, u kojem je bila voditeljica. Fakultetsko vijeće FAZOS-a kandidiralo je njezinu monografiju Konjički klub Osijek 1959. – 2019. za nagradu Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u području prirodnih i društvenih znanosti,

http://www.fazos.unios.hr/hr/kontakt/imenik/mirjana-baban-95/.