Program festivala možete preuzeti i u .pdf formatu:
> OSIJEK - program FZ 2023. [.pdf]

Mogućnosti predikcije koncentracije klorofila u listu korištenjem bespilotnog zrakoplova, Dorijan Radočaj, Mladen Jurišić, Ivan Plaščak i Daria Galić Subašić

Datum i vrijeme:
ponedjeljak 24.4.2023., 8:00 - 19:00
utorak 25.4.2023., 8:00 - 19:00
srijeda 26.4.2023., 8:00 - 19:00
četvrtak 27.4.2023., 8:00 - 19:00
petak 28.4.2023., 8:00 - 19:00
subota 29.4.2023., 8:00 - 12:00

Organizacija:
Fakultet agrobiotehničkih znanosti u Osijeku, Vladimira Preloga 1, 31000 Osijek

Vrsta događanja:
poster

Publika:
učenici srednjih škola

Lokacija (prostorija):
FAZOS Prizemlje

Detalji:

Urbana vegetacija pozitivno utječe na više elemenata mikroklime, uključujući smanjenje temperature zraka ljeti, pročišćavanje zraka i smanjenje buke nastale uslijed prometa i industrije. Ovaj poster prikazuje mogućnosti predikcije koncentracije klorofila u listu, kao indikatora zdravlja urbane vegetacije iz snimki prikupljenih pomoću bespilotnog zrakoplova. Odabrana biljna vrsta je bijeli žalosni dud (Morus alba var. pendula), kao biljna vrsta otporna na sušu i onečišćenje zraka koja predstavlja stanište brojnim pticama. Istraživanje je provedeno u Perivoju kralja Petra Krešimira IV. u Osijeku. Najvišu točnost omogućili su spektralni kanali i indeksi izvedeni iz vidljivog dijela spektra elektromagnetskih valova, što ukazuje na mogućnost pouzdanog korištenja jeftinije varijante bespilotnog zrakoplova s RGB kamerom.

 

Biografija:

dr. sc. Dorijan Radočaj

Asistent na Katedri za geoinformacijske tehnologije i GIS

Zavod za poljoprivrednu tehniku i obnovljive izvore energije

Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek, dradocaj@fazos.hr, 031/554-965

http://www.fazos.unios.hr/hr/zaposlenici/dorijan-radocaj

Dorijan Radočaj rođen je 02. ožujka 1994. godine u Osijeku. Srednju školu pohađao je u Graditeljsko – geodetskoj školi Osijek, smjer geodetski tehničar. Diplomirao je na Geodetskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2017. godine, usmjerenje Geoinformatika. Od 2018. godine zaposlen je kao asistent na Fakultetu agrobiotehničkih znanosti Osijek, Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku na Katedri za geoinformacijske tehnologije i GIS. Doktorirao je na poslijediplomskom doktorskom studiju Zaštita prirode i okoliša na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i Institutu Ruđer Bošković.

 

prof.dr.sc. Mladen Jurišić

Redoviti profesor u trajnom zvanju na Katedri za geoinformacijske tehnologije i GIS

Zavod za poljoprivrednu tehniku i obnovljive izvore energije

Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek, mjurisic@fazos.hr, 031/554-881

http://www.fazos.unios.hr/hr/zaposlenici/mladen-jurisic

Mladen Jurišić rođen je 26. listopada 1961. Redoviti profesor u trajnom zvanju od  31. 01. 2011. g. U prošlom sazivu Sabora RH bio je član Odbora za poljoprivredu.

Član nekoliko nadzornih odbora i upravnih vijeća vezanih za biljnu proizvodnju i primjenu GIS-a u poljoprivredi. Voditelj više istraživačkih projekata i suradnji; Primjena GIS tehnologije u uzgoju bilja - digitalne tematske karte; Izrada digitalnih priručnika (ekspertni sustav – WEB format) za uzgoj bilja kroz primjenu u održivom uzgoju  ratarskih, povrćarskih, ljekovitih i začinskih kultura na području Općina Bilje. Mentor u tri doktorske disertacije i komentor u jednom doktorskom radu.

 

izv. prof. dr. sc. Ivan Plaščak

Izvanredni profesor na Katedri za geoinformacijske tehnologije i GIS

Zavod za poljoprivrednu tehniku i obnovljive izvore energije

Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek, iplascak@fazos.hr, 031/554-883

http://www.fazos.unios.hr/hr/zaposlenici/ivan-plascak

Ivan Plaščak je izvanredni profesor i predstojnik Zavoda za poljoprivrednu tehniku i obnovljive izvore energije. Rođen je 24. travnja 1980. u Osijeku, Republika Hrvatska. Osnovnu školu pohađao je i završio u Osijeku 1994. godine, gdje tada upisuje i srednju Strojarsku tehničku školu, smjer strojarski tehničar. Po završetku srednje škole 1998. godine upisuje Poljoprivredni fakultet u Osijeku Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku, smjer Mehanizacija u poljoprivredi, koji i uspješno završava u ožujku 2004. godine. Doktorirao je 05 listopada 2012. u Poljoprivrednom fakultet u Osijek. Od prosinca 2004. godine kao znanstveni novak radi na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku, u Zavodu za mehanizaciju, na znanstvenom projektu MZOŠ-a.

 

dr. sc. Daria Galić Subašić

Viša stručna suradnica

Centralna agrobiotehnička jedinica

Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek, dgsubasic@fazos.hr, 031/554-879

 http://www.fazos.unios.hr/hr/zaposlenici/daria-galic-subasic

Dorijan Radočaj rođena je 20.08. 1967. godine u Đakovu. Sudjelovala je na projektima inventarizacije zaštićenog spomenika prirode Biljska stepa, za potrebe izrade plana upravljanja s preporukama za izmjenu zone obuhvata te na projektu Izrada digitalnih priručnika (ekspertni sustav – WEB  format za uzgoj bilja kroz primjenu u održivom uzgoju  ratarskih, povrćarskih, ljekovitih i začinskih kultura na području Općina Bilje. Doktorirala je 2018. godine na Fakultetu agrobiotehničkih znanosti Osijek s temom „Utjecaj navodnjavanja, gnojidbe dušikom i genotipa na prinos i kakvoću soje Glycine max (L.) Merr.)“. Od 2022. godine radi kao viši stručni suradnik u Centralnoj agrobiotehničkoj analitičkoj jedinici (CAAJ), Jedinici za preciznu instrumentalnu analitiku, Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek.