Program festivala možete preuzeti i u .pdf formatu:
> OSIJEK - program FZ 2023. [.pdf]

Recikliranje poljoprivrednih strojeva, Goran Pačarek, Goran Heffer, Ivan Vidaković i Josip Banić

Datum i vrijeme:
ponedjeljak 24.4.2023., 8:00 - 19:00
utorak 25.4.2023., 8:00 - 19:00
srijeda 26.4.2023., 8:00 - 19:00
četvrtak 27.4.2023., 8:00 - 19:00
petak 28.4.2023., 8:00 - 19:00
subota 29.4.2023., 8:00 - 12:00

Organizacija:
Fakultet agrobiotehničkih znanosti u Osijeku, Vladimira Preloga 1, 31000 Osijek

Vrsta događanja:
poster

Publika:
učenici srednjih škola

Lokacija (prostorija):
FAZOS Prizemlje

Detalji:

Poljoprivredni strojevi ključni su za poljoprivredu jer omogućuju rad u polju i proizvodnju u velikim razmjerima. Zbog rastuće potražnje za hranom, mehanizacija je postala sve važnija kako bi se proizvodnja odvijala u roku koji zahtijevaju sustavi uzgoja usjeva. Međutim, strojevi se neizbježno pokvare ili zastare. Kada se to dogodi, recikliranje je prikladan način rješavanja problema. Recikliranje utječe na smanjivanje otpada, potrošnje energije, vode, materijala, emisije stakleničkih plinova i održavanja lanca ponovne upotrebe.

Biografija:

Goran Pačarek, mag. ing. mech.

Asistent na Katedri za strojarstvo i elektrotehniku u poljoprivredi pri Zavodu za poljoprivrednu tehniku i obnovljive izvore energije Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek; goran.pacarek@fazos.hr; 031 554 807

Goran Pačarek, mag. ing. mech. Rođen je 27. rujna 1988. u Osijeku. Strojarsku tehničku školu završio je u Osijeku, smjer Strojarski tehničar u strojarstvu. Diplomirao je 2014. godine na Strojarskom fakultetu u Slavonskom Brodu i stekao akademski naziv mag. ing. mech. Početkom 2022. godine zapošljava se na Fakultetu agrobiotehničkih znanosti Osijek na Katedri za strojarstvo i elektrotehniku u poljoprivredi. Student je druge godine poslijediplomskog doktorskog studija Suvremeni proizvodni postupci na Strojarskom fakultetu u Slavonskom Brodu.

 

Prof.dr.sc. Goran Heffer

http://www.fazos.unios.hr/hr/kontakt/imenik/goran-heffer-79/

Prof.dr.sc Goran Heffer rođen je 5. rujna 1959. godine u Vinkovcima, gdje je završio osnovnu školu, te srednju školu strojarskog smjera. Diplomirao je 1983. godine na Fakultetu strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu, smjer: Strojarske tehnologije. Na istom fakultetu obranio je 28. rujna 1995. magistarski rad pod naslovom „Utjecaj brzine gibanja i mikrostrukture na abrazijsko trošenje česticama tla“, te 26. rujna 2002. godine disertaciju pod naslovom „Trošenje triboloških prevlaka pri gibanju u masi slobodnih abrazijskih čestica“.

 

Dr.sc. Ivan Vidaković, mag ing. mech.

Asistent na Katedri za strojarstvo i elektrotehniku u poljoprivredi pri Zavodu za poljoprivrednu tehniku i obnovljive izvore energije Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek; ividakovic@fazos.hr; 031 554 978

http://www.fazos.unios.hr/hr/kontakt/imenik/ivan-vidakovic-283/

Ivan Vidaković, mag. ing. mech. Rođen je 7. travnja 1986. u Našicama. Strojarsku tehničku školu završio je u Osijeku, smjer Računalni tehničar u strojarstvu. Diplomirao je 2010. godine na Strojarskom fakultetu u Slavonskom Brodu i stekao akademski naziv mag.ing.mech. Sredinom 2016. godine zapošljava se na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku na Katedri za poljoprivredno strojarstvo. Iste godine upisuje poslijediplomski doktorski studij Suvremeni proizvodni menadžment na Strojarskom fakultetu u Slavonskom Brodu. Doktorsku disertaciju pod nazivom „Statističko modeliranje i optimiranje trošenja tvrdih toplinski naštrcanih prevlaka u masi abraziva“ obranio je 10. rujna 2021.

 

Josip Banić, strojarski računalni tehničar

Student 2. godine preddiplomskog sveučilišnog studija Mehanizacije, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek, josip.banic2@gmail.com, 097/7055783.

Josip Banić rođen je 30. srpnja 2002. godine u Osijeku. Srednju školu pohađao je u Strojarskoj tehničkoj školi Osijek, smjer strojarski računalni tehničar.