Program festivala možete preuzeti i u .pdf formatu:
> OSIJEK - program FZ 2023. [.pdf]

Kako je biti u društvu žižaka?, Pavo Lucić, Kosana Ćirić, Maria Karla Mak i Luka Štreitenberger

Datum i vrijeme:
ponedjeljak 24.4.2023., 8:00 - 19:00
utorak 25.4.2023., 8:00 - 19:00
srijeda 26.4.2023., 8:00 - 19:00
četvrtak 27.4.2023., 8:00 - 19:00
petak 28.4.2023., 8:00 - 19:00
subota 29.4.2023., 8:00 - 12:00

Organizacija:
Fakultet agrobiotehničkih znanosti u Osijeku, Vladimira Preloga 1, 31000 Osijek

Vrsta događanja:
poster

Publika:
učenici srednjih škola

Lokacija (prostorija):
FAZOS Prizemlje

Detalji:

Prikazati životni vijek žižaka, biološke čimbenike, čime se hrane, koliko dugo žive, koje štete čine, na koji način se suzbijaju. Navesti njihov utjecaj i značaj dok čine štete na uskladištenim poljoprivrednim proizvodima.

Biografija:

doc. dr. sc. Pavo Lucić

Docent na Katedri za zaštitu uskladištenih proizvoda i posliježetvene tehnologije pri Zavodu za fitomedicinu na Fakultetu agrobiotehničkih znanosti Osijek; plucic@fazos.hr; 031 554 839

http://www.fazos.unios.hr/zaposlenici/pavo-lucic

doc. dr. sc. Pavo Lucić rođen je 21. listopada 1987. u Vinkovcima. Akademski naziv magistar inženjer bilinogojstva, stekao je 6. srpnja 2011. godine na Fakultetu agrobiotehničkih znanosti Osijek (tada Poljoprivredni fakultet u Osijeku). Zaposlen je od 1. lipnja 2013. godine na Katedri za zaštitu uskladištenih proizvoda i posliježetvene tehnologije pri Zavodu za fitomedicinu na Fakultetu agrobiotehničkih znanosti Osijek. Akademski stupanj doktor znanosti stekao je 9. veljače 2018. godine. U znanstveno-nastavno zvanje docenta iz znanstvenog područja Biotehničkih znanosti, znanstvenog polja poljoprivreda znanstvena grana fitomedicina izabran je 16. srpnja 2021. godine.

 

Kosana Ćirić

Studentica (kciric@fazos.hr) 3. godine Sveučilišnog preddiplomskog studija smjer Bilinogojstvo. Rođena 14. travnja 2001. godine u Vukovaru. Osnovnu školu je završila u Markušici, a srednju školu u Vukovaru (Opću gimnaziju). Godine 2020. upisuje se na Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek. Tijekom srednje škole sudjelovala je na mnogim izvannastavnim aktivnostima te je sudjelovala na mnogim natjecanjima. Jedna je od organizatorica udruge „VolOn“ koja je bavi volontiranjem u Gimnaziji Vukovar. Na taj način sam stekla komunikacijske i organizacijske vještine. Aktivna je govornica engleskog i njemačkog jezika.

 

Maria Karla Mak

Studentica (mariakarlamak@gmail.com) 3. godine Sveučilišnog preddiplomskog studija smjer Bilinogojstvo. Rođena 21. rujna 2001. godine u  Osijeku. Osnovnu školu je završila u Čepinu, a srednju školu u Osijeku (Prirodoslovna-matematička gimnazija). Godine 2020. upisuje se na Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek. Aktivna je govornica engleskog jezika, u slobodno vrijeme se bavi sportom.

 

Luka Štreitenberger

Student (luka.streitenberger@gmail.com) 3. godine Sveučilišnog preddiplomskog studija smjer Bilinogojstvo. Rođen je 9. siječnja 2002. godine u Slavonskome Brodu. Osnovnu školu je završio u Babinoj Gredi, a srednju školu u Županji (Obrtničko-industrijska škola, smjer Fitofarmaceut – poljoprivredni tehničar). Godine 2020. upisuje se na Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek. Aktivni je govornik engleskog jezika.