Program festivala možete preuzeti i u .pdf formatu:
> OSIJEK - program FZ 2023. [.pdf]

Mikrobi – korist ili prijetnja čovječanstvu?, Gabriella Kanižai Šarić i Marin Vujošević

Datum i vrijeme:
ponedjeljak 24.4.2023., 8:00 - 19:00
utorak 25.4.2023., 8:00 - 19:00
srijeda 26.4.2023., 8:00 - 19:00
četvrtak 27.4.2023., 8:00 - 19:00
petak 28.4.2023., 8:00 - 19:00
subota 29.4.2023., 8:00 - 12:00

Organizacija:
Fakultet agrobiotehničkih znanosti u Osijeku, Vladimira Preloga 1, 31000 Osijek

Vrsta događanja:
poster

Publika:
učenici srednjih škola

Lokacija (prostorija):
FAZOS Prizemlje

Detalji:

Putem postera (tekstualno i slikovito) prikazati koristi i štete predstavnika mikroorganizama i njhovih metabolita na život ljudi.

Biografija:

Prof.dr.sc. Gabriella Kanižai Šarić rođena je u Osijeku, R. Hrvatska. Diplomirala je 2000. godine Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku, a doktorirala 2010. na Sveučilištu J.J. Strossmayera u Osijeku. Od 2005. godine zaposlena je na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku, Zavod za kemiju, biologiju i fiziku tla, Katedra mikrobiologiju i zemljišne resurse. Područje rada joj je vezano uz mikrobiologiju tla kao i uz primijenjena istraživanja u mikrobiologiji.

http://www.fazos.unios.hr/en/contact/directory/gabriella-kanizai-saric-59/

Marin Vujošević, student treće godine preddiplomskog studija Poljoprivreda smjer Bilinogojstvo