Program festivala možete preuzeti i u .pdf formatu:
> OSIJEK - program FZ 2023. [.pdf]

Ekstenzivni uzgoj svinja u Republici Hrvatskoj, Melanie Imre, Katarina Marić i Kristina Gvozdanović

Datum i vrijeme:
ponedjeljak 24.4.2023., 8:00 - 19:00
utorak 25.4.2023., 8:00 - 19:00
srijeda 26.4.2023., 8:00 - 19:00
četvrtak 27.4.2023., 8:00 - 19:00
petak 28.4.2023., 8:00 - 19:00
subota 29.4.2023., 8:00 - 12:00

Organizacija:
Fakultet agrobiotehničkih znanosti u Osijeku, Vladimira Preloga 1, 31000 Osijek

Vrsta događanja:
poster

Publika:
učenici srednjih škola

Lokacija (prostorija):
FAZOS Prizemlje

Detalji:

Ekstenzivan uzgoj svinja predstavlja uzgoj svinja u skladu s prirodnim uvjetima. Navedeni sustav uzgoja se temelji na uzgoju na pašnjacima i u šumi, uz hranidbu temeljenom na prirodnim izvorima koje svinje pronalaze, te dohranu koju osigurava čovjek. Svinjama je potrebno osigurati odgovarajuće objekte izgrađene od prirodnih materijala. Ekstenzivni sustav također omogućava svinjama ispoljavanje njihovog prirodnog ponašanja, poput rovanja ili kaljužanja. Osim toga, ovaj sustav uzgoja je u skladu s dobrobiti svinja te osigurava dobar zdravstveni status svih kategorija svinja koje se uzgajaju na ovaj način. U ekstenzivnom sustavu se najčešće uzgajaju autohtone pasmine svinja. U Republici Hrvatskoj su poznate tri autohtone pasmine: crna slavonska svinja, turopoljska svinja i banijska šara svinja.

 

Biografija:

Melanie Imre je rođena 15. 1. 2000. u Osijeku. Pohađala je srednju Poljoprivrednu i veterinarsku školu Osijek i time stekla zvanje veterinarski tehničar. Tijekom 2018. godine upisuje preddiplomski sveučilišni studij, smjer Zootehnika, na Fakultetu agrobiotehničkih znanosti Osijek. Nakon završetka preddiplomskog studija, 2021. godine upisuje diplomski studij Specijalna zootehnika na istom fakultetu. Tijekom studiranja sudjelovala je na Festivalu znanosti 2022. godine te u izradi postera u sklopu različitih konferencija. Također, ove godine sam uspješno položila Modul A: Održiva poljoprivreda u sklopu Poljoprivredno prehrambenog fakulteta, Sarajevo.

 

Katarina Marić je rođena 30. 6. 1999. u Osijeku. Pohađala je srednju Poljoprivrednu i veterinarsku školu Osijek i time stekla zvanje veterinarski tehničar. 2018. godine upisuje preddiplomski sveučilišni studij, smjer Zootehnika, na Fakultetu agrobiotehničkih znanosti Osijek. Nakon završetka preddiplomskog studija, 2021. godine upisuje diplomski studij Specijalna zootehnika na istom fakultetu. Tijekom studiranja sudjeluje na Festivalu znanosti 2022. godine, koautorica je jednog znanstvenog rada te nekoliko postera koji su prezentirani na nekoliko znanstvenih i stručnih konferencija. Tijekom 2022./2023. godine uspješno je položila Modul A: Održiva poljoprivreda u sklopu Poljoprivredno prehrambenog fakulteta, Sarajevo. 

 

Kristina Gvozdanović rođena je 06.veljače 1987. godine u Osijeku. Akademsko zvanje magistra inženjera zootehnike stekla je na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku tijekom 2011. godine, a stupanj doktora znanosti 2017. godine. Na istom je zaposlena u zvanju docentice od 2021. godine. Sudjeluje u izvođenju nastave iz modula „Svinjogojstvo 1“ na preddiplomskom studiju Zootehnika te na modulu „Biološki i zootehnički principi u svinjogojstvu“ na diplomskom studiju Specijalna zootehnika. Sudjelovala je na više domaćih i međunarodnih znanstveno-stručnih skupova te je do sada je u autorstvu i koautorstvu objavila više od 70 znanstvenih i stručnih radova te jedno poglavlje u znanstveno-popularnoj knjizi na engleskom jeziku.