Program festivala možete preuzeti i u .pdf formatu:
> OSIJEK - program FZ 2023. [.pdf]

Razvoj društva u većem skladu s prirodom, Ranko Gantner, Domagoj Zimmer, Vesna Gantner i Goran Herman

Datum i vrijeme:
ponedjeljak 24.4.2023., 8:00 - 19:00
utorak 25.4.2023., 8:00 - 19:00
srijeda 26.4.2023., 8:00 - 19:00
četvrtak 27.4.2023., 8:00 - 19:00
petak 28.4.2023., 8:00 - 19:00
subota 29.4.2023., 8:00 - 12:00

Organizacija:
Fakultet agrobiotehničkih znanosti u Osijeku, Vladimira Preloga 1, 31000 Osijek

Vrsta događanja:
poster

Publika:
učenici srednjih škola

Lokacija (prostorija):
FAZOS Prizemlje

Detalji:

Poljoprivreda je aktivnost koju čovječanstvo u cjelini i društva pojedinačno provode radi pribavljanja esencijalnih dobara (hrane i vlakana za tekstil). U svijetu sada prevladava poljoprivreda koja se oslanja na fosilne izvore enegije (naftu), gnojidbu sintetskim mineralnim gnojivima i zaštitu bilja sintetskim pesticidima. Sve navedeno ima za posljedicu emisiju štetnih tvari u okoliš, degradaciju plodnosti tla i gubitak bioraznolikosti. Tradicionalna poljoprivreda koja se oslanjala na životinjsku vuču, gnojidba tla stajnjakom i sideratima, te moderna zaštita bilja domaćim organskim pripravcima i metodama u velikoj mjeri smanjuje gore navedene neželjene učinke moderne poljoprivrede, te na taj način može doprinijeti očuvanju i unaprjeđenju okoliša i plodnosti tla. Da bi takva poljoprivreda postala prevladavajuća, potrebna je transformacija društva, ne samo u pogledu metoda poljoprivredne proizvodnje, nego i u povratku stanovništva u ruralna područja (deurbanizacija). Potrebno je i promijeniti potrošačke navike, tj. konzumirati svježu ili kod kuće uskladištenu hranu umjesto prevladavajuće zapakirane hrane iz marketa koja je neizbježno povezana s emisijom otpoda od iskorištene ambalaže.

 

Biografija:

Ranko Gantner, izv.prof.dr.sc., Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek

Domagoj Zimmer, doc.dr.sc. Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek

Vesna Gantner, prof.dr.sc., Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek

Goran Herman, mag.ing.agr. Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek

ranko.gantner@fazos.hr   031-554-823

Ranko Gantner je rođen 1974. godine u Osijeku, gdje je završio srednju tehničku školu smjer Opća elektronika. Potom je diplomirao poljoprivredu, smjer Ratarstvo. Na Fakultetu agrobiotehničkih znanosti radi od 2006. godine kao istraživač i nastavnik na predmetima proizvodnje krmnoga bilja gdje proučava i podučava studentima o travnjacima, napasivanju, proizvodnji sijena, silaže i sjenaže i agrotehnici krmnih kultura. Osim istraživanja proizvodnje i korištenja krmnoga bilja, Ranko Gantner istražuje mogućnosti održivoga razvoja društva, održive proizvodnje hrane, i održive potrošnje. Potaknut otpornošću amiške poljoprivrede na tržišne poremećaje postao je posebno zainteresiran za poljoprivredu koja za rad koristi konjsku vuču, domaće izvore energije (sijeno i zob) i koja učinkovito proizvodi hranu koristeći samo domaće resurse (ekološka zaštita bilja s domaćim pripravcima, gnojidba tla stajnjakom i zelenom gnojidbom).