Program festivala možete preuzeti i u .pdf formatu:
> OSIJEK - program FZ 2023. [.pdf]

Priroda, društvo i domaće životinje, Mislav Đidara, Ivana Prakatur i Mario Ronta

Datum i vrijeme:
ponedjeljak 24.4.2023., 8:00 - 19:00
utorak 25.4.2023., 8:00 - 19:00
srijeda 26.4.2023., 8:00 - 19:00
četvrtak 27.4.2023., 8:00 - 19:00
petak 28.4.2023., 8:00 - 19:00
subota 29.4.2023., 8:00 - 12:00

Organizacija:
Fakultet agrobiotehničkih znanosti u Osijeku, Vladimira Preloga 1, 31000 Osijek

Vrsta događanja:
poster

Publika:
Učenici srednjih škola

Lokacija (prostorija):
FAZOS Prizemlje

Detalji:

Potreba čovjeka da proizvede hranu animalnog porijekla ogleda se kroz različite sustave proizvodnje, od onih ekstenzivnih (na planinskim pašnjacima i šumskim područjima) do onih intenzivnih (stotine tisuća jedinki smještenih na malome prostoru). Intenzivna proizvodnja nosi rizike po zdravlje čovjeka, ali djeluje loše i na dobrobit životinja u proizvodnji. Poster će prikazati najvažnije rizike i negativne činjenice koje donosi intenzivni uzgoj životinja.

Biografija:

Izv.prof.dr.sc. Mislav Đidara, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek, mdidara@fazos.hr, 098/341732

Rođen 8. siječnja 1981. godine u Slavonskom Brodu. Diplomirao na Veterinarskom fakultetu u Zagrebu 2006. godine te se zapošljava u Veterinarskoj stanici grada Zaprešića, kao veterinar pripravnik. Od 2007. godine radi na Fakultetu agrobiotehničkih znanosti u Osijeku kao asistent na Katedri za hranidbu, anatomiju i fiziologiju domaćih životinja. Doktorirao 2013. godine na  Veterinarskom fakultetu u Zagrebu. Sudjeluje u izvođenju nastave na modulima vezanim uz anatomija i fiziologija, zoohigijenu, zdravstvenu zaštitu i dobrobit domaćih životinja. U sklopu programa usavršavanja boravio na sveučilištima i istraživačkim institucijama u Francuskoj, Engleskoj i Belgiji. Sudjelovao u nizu međunarodnih i domaćih znanstveno-istraživačkih i stručnih projekata. Autor niza znanstvenih radova i nekoliko sveučilišnih priručnika.

 

Izv.prof.dr.sc. Ivana Prakatur

Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek, Zavod za animalnu proizvodnju i biotehnologiju.

Tel: 031/ 554 926

e-mail: iprakatur@fazos.hr

Ivana Prakatur, rođena je 9.10.1980. u Osijeku. Osnovnu školu i prirodoslovno-matematičku gimnaziju završila je u Osijeku gdje je 1999. godine upisala diplomski studij na Poljoprivrednom fakultetu, smjer Zootehnika. Od  2008. godine zaposlena je kao znanstvena novakinja – asistentica na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku – Zavodu za stočarstvo, pri Katedri za hranidbu, anatomiju i fiziologiju životinja te je 2014. godine obranila svoj doktorski rad, te je trenutno u zvanju izvanredne profesorice. Tijekom rada na Fakultetu sudjelovala je i sudjeluje u terenskim dijelovima znanstveno-istraživačkih projekata čiji su voditelji djelatnici Katedre za hranidbu, anatomiju i fiziologiju životinja, kao i u različitim laboratorijskim analizama. Osim toga, aktivno je uključena u izvođenje nastave na preddiplomskom sveučilišnom studiju u Osijeku, na smjeru Zootehnika i Agroekonomika, te u izvođenje nastave na stručnom studiju na smjeru Zootehnika kao i na diplomskom studiju smjera Hranidba domaćih životinja.

 

Doc.dr.sc. Mario Ronta

Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek, Zavod za animalnu proizvodnju i biotehnologiju.

Tel: 031/ 554 926

e-mail: mronta@fazos.hr

Mario Ronta rođen je 21. veljače 1986. u Našicama. Diplomirao je 28. listopada 2011., na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku. Tijekom 2012/2013 godine prolazi stručno osposobljavanje za višeg stručnog suradnika za poljoprivredu u „Grad Donji Miholjac“. Od 1. lipnja 2013. zaposlenik je Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek, suradnik u suradničkom zvanju asistent iz znanstvenog područja biotehničkih znanosti, znanstvenog polja poljoprivreda, znanstvene grane stočarstvo na Katedri za hranidbu i fiziologiju domaćih životinja. Titulu doktora znanosti stekao je 14. lipnja 2019., na Fakultetu agrobiotehničkih znanosti, te je trenutno docent na Katedri za hranidbu, anatomiju i fiziologiju životinja.