Program festivala možete preuzeti i u .pdf formatu:
> OSIJEK - program FZ 2023. [.pdf]

Troškovi prema prirodnim vrstama, Ana Crnčan, Jelena Kristić, Sanja Jelić Milković i Zrinska Tolušić

Datum i vrijeme:
ponedjeljak 24.4.2023., 8:00 - 19:00
utorak 25.4.2023., 8:00 - 19:00
srijeda 26.4.2023., 8:00 - 19:00
četvrtak 27.4.2023., 8:00 - 19:00
petak 28.4.2023., 8:00 - 19:00
subota 29.4.2023., 8:00 - 12:00

Organizacija:
Fakultet agrobiotehničkih znanosti u Osijeku, Vladimira Preloga 1, 31000 Osijek

Vrsta događanja:
poster

Publika:
Učenici srednjih škola

Lokacija (prostorija):
FAZOS Prizemlje

Detalji:

Ulaganjem pojedinih elemenata  (predmeta rada, sredstava za rad i ljudskoga rada) u procesu proizvodnje nastaju troškovi. Na posteru će biti prikazane elementarne ili prirodne vrste troškova s naglaskom istih u poljoprivrednoj proizvodnji.

Biografija:

Doc. dr.sc. Ana Crnčan, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek, acrncan@fazos.hr, 031/554-924

Ana Crnčan rođena je 17. rujna 1984. god. u Našicama. Diplomirala je na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku. Doktorirala je 27. travnja 2016. godine na  poslijediplomskom doktorskom studiju „Agroekonomika” na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku. Od 2020. godine je zaposlena na Fakultetu agrobiotehničkih znanosti Osijek na mjestu docenta na Zavodu za bioekonomiju i ruralni razvoj. Sudjeluje u izvođenju nastave na preddiplomskome i diplomskome sveučilišnom studiju. Članica je Društva agronoma Osijek od 2009. godine, a od 2011. Hrvatskog agroekonomskog društva. Kao autor ili koautor objavila je više znanstvenih radova u časopisima i zbornicima domaćih i međunarodnih skupova.

 

Doc. dr.sc. Jelena Kristić, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek, jkristic@fazos.hr, 031/554-937

Jelena Kristić rođena je 19. prosinca 1979. godine u Osijeku gdje je završila osnovno i srednje školovanje. Diplomirala je i magistrirala na Ekonomskom fakultetu u Osijeku. Doktorirala je 24. svibnja 2016. godine na poslijediplomskom doktorskom studiju „Agroekonomika” na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku, na temu „Primjena modela upravljanja kvalitetom (TQM) u povećanju konkurentnosti poljoprivrednih subjekata”. Od 2020. godine je zaposlena na Fakultetu agrobiotehničkih znanosti Osijek na mjestu docenta na Zavodu za bioekonomiju i ruralni razvoj.  Sudjeluje u izvođenju nastave na preddiplomskome i diplomskome sveučilišnom studiju. Kao autor ili koautor objavila je više   znanstvenih radova u časopisima i zbornicima domaćih i međunarodnih skupova.

 

Dr.sc. Sanja Jelić Milković, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek, sajelic@fazos.hr, 031/554-803

Sanja Jelić Milković rođena je 11. siječnja 1989. godine u Osijeku. Diplomirala je na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku, na smjeru "Agroekonomika" 2013. godine, te na smjeru "Biljna proizvodnja"  2015. godine. Doktorirala je 21. srpnja 2022. godine na poslijediplomskome sveučilišnom (doktorskom) studiju „Agroekonomika” na Fakultetu agrobiotehničkih znanosti Osijek. Od 2022. godine zaposlena je na Fakultetu agrobiotehničkih znanosti Osijek na radnom mjestu višeg asistenta na Zavodu za bioekonomiju i ruralni razvoj pri Katedri za Marketing i istraživanje tržišta. Sudjeluje u izvođenju nastave na preddiplomskome i diplomskome sveučilišnom studiju. Kao autor ili koautor objavila je više   znanstvenih radova u časopisima i zbornicima domaćih i međunarodnih skupova.

 

Dr.sc. Zrinka Tolušić, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek, tolusicz@fazos.hr, 031/554-803

Zrinka Tolušić rođena je 28. ožujka 1990. godine u Osijeku. 2012. godine stječe akademski naziv sveučilišna prvostupnica (baccalaurea), inženjerka agronomije (univ. bacc. agr.), a  2014. stječe akademski naziv magistra inženjerka agroekonomike (mag. ing. agr.). 2015. godine završava poslijediplomski specijalistički studij „Marketing posebnih područja“, a 2019. godine završava poslijediplomski doktorski studij „Management“ na Ekonomskom fakultetu u Osijeku. U ožujku 2015. godine primljena je na radno mjesto stručni suradnik na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku (sada Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek). Kao autor ili koautor objavila je više   znanstvenih radova u časopisima i zbornicima domaćih i međunarodnih skupova.