Program festivala možete preuzeti i u .pdf formatu:
> OSIJEK - program FZ 2023. [.pdf]

Mirovinska pismenost – društveni odgovor na prirodni izazov, Ivana Bestvina Bukvić, Dina Bičvić i Dražen Novaković

Datum i vrijeme:
utorak 25.4.2023., 16:30 - 17:15

Organizacija:
Ekonomski fakultet, Gajev trg 7, Osijek

Vrsta događanja:
Predavanje

Publika:
S3, studenti, građanstvo

Lokacija (prostorija):
Ekonomski fakultet u Osijeku, dvorana 13

Detalji:

Demografski trendovi u Hrvatskoj i većini europskih zemalja jasno pokazuju kako će u bliskoj budućnosti rasti udio starijeg stanovništva u ukupnoj populaciji. Time politike i aktivnosti vezane uz stariju životnu dob sve više dobivaju na važnosti. Ključno je osvijestiti važnost planiranja mirovine na razini pojedinca, odnosno njegovu mirovinsku pismenost. Osiguranje primanja u starijoj životnoj dobi, kada

pojedinac prirodnim tijekom više nije u mogućnosti radom skrbiti za sebe, jedan je od najvećih civilizacijskih dosega čovjeka kao društvenog bića. No, oblici i načini ostvarivanja prava na mirovinu se konstantno prilagođavaju društvenoj situaciji te je stoga ključno uvijek biti informiran, odnosno financijski pismen.

Dolaskom na ovo predavanje, posjetitelji će moći čuti što se događa u mirovinskim sustavima europskih zemalja, a naglasak će biti stavljen na stanje u Hrvatskoj i perspektivu hrvatskog mirovinskog sustava. Uz pogled na državnu (makro) razinu, dat će se naglasak i raspravljati o izgledima iz perspektive pojedinca, današnjeg osiguranika – budućeg umirovljenika.

 

Što možemo očekivati u sljedećim desetljećima po pitanju prosječne visine mirovine? Možemo li kao pojedinci, ali i kao društvo, učiniti nešto danas kako bi nam život u mirovini bio (financijski) ugodniji? Predavanjem će se dati odgovori na navedena kao i na brojna druga pitanja u okviru ove društveno-prirodne teme.

Biografija:

izv. prof. dr. sc. Ivana Bestvina Bukvić

Web: http://www.efos.unios.hr/ibestvinabukvic

Izv. prof. dr. sc. Ivana Bestvina Bukvić radno iskustvo stječe u sektoru trgovine (Dover d.o.o. 2001.-2023.), nevladinom sektoru (Catholic Relief Services, FCO i voditelj ureda, 2003. godine), financijskom sektoru (Zagrebačka banka d.d., Sektor korporativnog bankarstva, 2003. - 2015. godine) i visokom školstvu (na sastavnicama Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku i Sveučilišta u Zagrebu od 2015. godine do danas). Magisterij znanosti stekla je 2008. godine, a doktorirala je 2012. godine na

Ekonomskom fakultetu u Osijeku. Od 2015. godine docentica je i predsjednica katedre za kulturalni menadžment Odjela za kulturologiju Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku, od 2018. godine pročelnica Odsjeka za kulturu, menadžment i medije Akademije za umjetnost i kulturu u nastavnim zvanjima docentice i izvanredne profesorice te od 2021. godine izvanredna profesorica i voditeljica Centra za cjeloživotno učenje na Ekonomskom fakultetu u Osijeku (Katedra za financije i računovodstvo). Članica je organizacijskih i znanstvenih odbora više međunarodnih znanstvenih konferencija održanih u zemlji i inozemstvu. Objavila je niz autorskih i suautorskih znanstvenih radova objavljenih u časopisima i zbornicima radova sa znanstvenih konferencija. Sudjelovala je provedbi nekoliko znanstvenih i projekata suradnje s gospodarstvom financiranih iz sredstava EU fondova, domaćih i stranih zaklada i institucija.

 

dr. sc. Dina Bičvić

Web: http://www.efos.unios.hr/dinali/

Rođena je 18. studenoga 1988. godine u Osijeku, gdje je pohađala i završila osnovnu te srednju školu - III. gimnaziju (Prirodoslovno - matematičku). Titulu magistre  ekonomije (mag. oec.) stječe 2012. godine na Ekonomskom fakultetu u Osijeku (smjer Financijski menadžment), a doktorice znanosti (dr. sc.) 2020. godine na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (smjera Ekonomija), obranom doktorskog rada naziva „Činitelji utjecaja eksternalizacije računovodstvenih usluga na uspješnost malih i srednjih poduzeća“. Od studenoga 2020. godine zaposlena je u suradničkom zvanju poslijedoktorandice/više asistentice na Katedri za financije i računovodstvo Ekonomskog fakulteta u Osijeku, na kojoj sudjeluje u izvođenju nastave iz više financijskih kolegija na preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju. Uz nastavni rad, bavi se znanstveno - istraživačkim radom iz područja računovodstva i financija, a primarno područje njenog interesa obuhvaća eksternalizaciju poslovnih, s naglaskom na računovodstvenu funkciju te (bihevioralne) financije. Osobna znanja iz nastavnih te znanstvenih područja interesa kontinuirano nadopunjuje pohađanjem predavanja, seminara i radionica. Članica je Udruge računovođa i financijskih djelatnika Osijek, a od 2017. godine organizacijskog odbora međunarodne znanstvene konferencije Interdisciplinary Management Research (IMR).

 

dr. sc. Dražen Novaković

Web: http://www.efos.unios.hr/dnovakov/

Rođen je u Vukovaru 14. ožujka 1990. godine. Pohađao je Osnovne škole "Vidikovac" i "Stoja" u Puli, te Osnovnu školu "Antun Bauer" i "Gimnaziju Vukovar" u Vukovaru. Titulu magistar ekonomije (mag. oec.) stekao je 2013. godine na Ekonomskom fakultetu u Osijeku, na smjeru Financijski menadžment. Titulu doktora znanosti (dr. sc.) stekao je na poslijediplomskom sveučilišnom doktorskom studiju Ekonomije i poslovne ekonomije, smjera Ekonomije, na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2021. godine obranivši doktorsku disertaciju pod naslovom „Ekonomski učinci obveznoga mirovinskoga osiguranja na temelju individualne kapitalizirane štednje u Republici Hrvatskoj“. Od veljače 2021. godine zaposlen je u suradničkom zvanju poslijedoktoranda/višeg asistenta na Katedri za financije i računovodstvo Ekonomskog fakulteta u Osijeku, na kojoj sudjeluje u izvođenju nastave iz više financijskih kolegija. Područje njegovog znanstvenog interesa obuhvaća mirovinske sustave, teoriju portfelja te bihevioralne financije.