Program festivala možete preuzeti i u .pdf formatu:
> OSIJEK - program FZ 2023. [.pdf]

DRUŠTVO I ENERGETSKA UČINKOVITOST, Marija Ileš, Ivana Unukić i Sofija Turjak

Datum i vrijeme:
ponedjeljak 24.4.2023., 8:00 - 19:00
utorak 25.4.2023., 8:00 - 19:00
srijeda 26.4.2023., 8:00 - 19:00
četvrtak 27.4.2023., 8:00 - 19:00
petak 28.4.2023., 8:00 - 19:00
subota 29.4.2023., 8:00 - 12:00

Organizacija:
Ekonomski fakultet, Gajev trg 7, Osijek

Vrsta događanja:
poster

Publika:
S3

Lokacija (prostorija):
Ekonomski fakultet u Osijeku - Aula znanosti, 24. do 29. travanj 2023.

Detalji:

U posljednjem desetljeću često je predmet diskusije utjecaj društva na prirodu, odnosno okoliš. Ljudi na prirodu utječu osobnim djelovanjem, kao i poslovnim aktivnostima, što uzrokuje klimatske promjene. Budući da uzrok nije u potpunosti poznat, važno je pronaći najbolje rješenje za zaustavljanje klimatskih promjena i smanjenje svih aktivnosti koje uzrokuju (negativne) promjene. Jedan od prepoznatih uzročnika navedenih promjena jesu svakodnevne aktivnosti poput grijanja i hlađenja kućanstava te radne okoline. Osim što štete okolišu i ljudskom zdravlju, emisije nastale potrošnjom energije pridonose i klimatskim promjenama. Porezi na korištenje energije mogu minimizirati prekomjerne emisije, a istovremeno doprinijeti povećanju državnog proračuna kroz porezne prihode koji se distribuiraju prema krajnjim korisnicima radi implementacije održivijih energetskih sustava. Porezi za zaštitu okoliša osmišljeni su da utječu na ponašanje gospodarskih subjekata, poput tvrtki te kućanstava.

 

Biografija:

Marija Ileš, mag. oec.

Asistentica

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Ekonomski fakultet u Osijeku

Katedra za financije i računovodstvo

E-mail: marija.iles@efos.hr

Web: http://www.efos.unios.hr/miles

Rođena je 3. rujna 1993. godine u Našicama. Titulu magistre ekonomije stekla je 2017. godine na Ekonomskom fakultetu u Osijeku, na smjeru Financijski menadžment. Po završetku studija radila je u Centru za poduzetništvo kao konzultantica za plan i analizu, te je od veljače 2020. godine zaposlena kao asistentica na Katedri za financije i računovodstvo pri Ekonomskom fakultetu u Osijeku. Posebno područje istraživačkog i znanstvenog djelovanja su joj javne financije, fiskalna politika te demografija.

 

 

Ivana Unukić, mag. oec.

Asistentica

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Ekonomski fakultet u Osijeku

Katedra za nacionalnu i međunarodnu ekonomiju

E-mail: ivana.unukic@efos.hr

Web: http://www.efos.unios.hr/iunukic/

Rođena je 9. kolovoza 1991. u Osijeku. Titulu magistre ekonomije stekla je 2016. godine na Ekonomskom fakultetu u Osijeku, na smjeru Financijski menadžment. Za vrijeme diplomskog studija završava i tečaj za Voditelja/icu izvedbe i provedbe projekata financiranih iz fondova EU, kao i Pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičku izobrazbu. Nakon završetka diplomskog studija zapošljava se preko stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa pri Ekonomskom fakultetu u Osijeku kao Stručna referentica za unapređivanje i osiguravanje kvalitete visokog obrazovanja. Trenutno na Ekonomskom fakultetu u Osijeku izvodi vježbe i seminare na preddiplomskoj (Mikroekonomika, Makroekonomija) te diplomskoj razini studija (Globalizacija i menadžment, Regionalna ekonomija) te pohađa poslijediplomski doktorski studij Management na Ekonomskom fakultetu u Osijeku.

 

 

mr. sc. Sofija Turjak

Asistentica

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Ekonomski fakultet u Osijeku

Katedra za nacionalnu i međunarodnu ekonomiju

E-mail: sofija.turjak@efos.hr

Web: http://www.efos.unios.hr/sturjak/

Rođena je 28. lipnja 1992. u Đakovu. Titulu magistre ekonomije stekla je 2016. godine na Ekonomskom fakultetu u Osijeku, na smjeru Menadžment . Iste godine završava i diplomski studij u Frankfurtu, smjera Menadžment rizika pri Frankfurt School of Finance and Management. Nakon završetka diplomskog studija zapošljava se kao asistent pri Ekonomskom fakultetu u Osijeku. Trenutno na Ekonomskom fakultetu u Osijeku izvodi vježbe i seminare na preddiplomskoj (Mikroekonomika, Makroekonomija) te diplomskoj razini studija (kolegiji Menadžment rizika, Menadžment financijskih institucija), te pohađa poslijediplomski doktorski studij Poduzetništvo i inovativnost na Ekonomskom fakultetu u Osijeku.