Program festivala možete preuzeti i u .pdf formatu:
> OSIJEK - program FZ 2023. [.pdf]

PRIRODA U GLAZBI, Jasna Šulentić Begić

Datum i vrijeme:
četvrtak 27.4.2023., 14:15 - 15:00

Organizacija:
Akademija za umjetnost i kulturu, Kralja Petra Svačića 1f, 31000 Osijek

Vrsta događanja:
Radionica

Publika:
S2 – 7. i 8. razred osnovne škole

Lokacija (prostorija):
Glazbena škola Franje Kuhača Osijek, 27. 4. 2023., 14:15-15:00, uč. 4

Detalji:

U okviru radionice učenici će pomoću audio i video zapisa upoznati skladbe na temu prirode. Naime, priroda se očituje bogatstvom boja, oblika i zvukova te je kroz povijest bila izvor inspiracije mnogim skladateljima. Još u razdoblju renesanse, tj. u 16. stoljeću skladatelj Clément Janequin skladbom Le chant des oiseaux pokušao je dočarati glasanje ptica. U razdoblju baroka nezaobilazno mjesto u programnoj glazbi zauzima Antonijo Vivaldi i njegovi violinski koncerti Četiri godišnja doba (Proljeće, Ljeto, Jesen, Zima). Joseph Haydn u razdoblju klasicizma simfonijama daje izvanglazbene naslove kao što su Jutro, Podne i Večer (br. 6, 7 i 8), dok Edvard Grieg u razdoblju romantizma također nastoji prenijeti ugođaje prirode (npr. Jutro iz suite Peer Gynt br. 1, op. 46). Priroda je nezaobilazna tema i impresionističkog skladatelja Clauda Debussyja (Vrtovi na kiši, Mjesečina, More, ...). Skladatelji 20. stoljeća također nisu zaobišli prirodu u svojim djelima kao npr. Astor Piazzolla (Proljeće iz Četiri godišnja doba u Buenos Airesu) i Igor Stravinski u Obredu proljeća.

 

Biografija:

Voditeljica:

Jasna Šulentić Begić rođena je u Osijeku. Diplomirala je na studiju Glazbene kulture 1991., 2009. magistrirala je na poslijediplomskom znanstvenom studiju Glazbene pedagogije na Muzičkoj akademiji u Zagrebu, a 2013. doktorirala na poslijediplomskom znanstvenom studiju Rani odgoj i obvezno obrazovanje na Učiteljskom fakultetu u Zagrebu i stekla zvanje doktorice znanosti iz područja društvenih znanosti, polja odgojnih znanosti. Od 1992. do 2008. bila je uposlena u OŠ Franje Krežme u Osijeku i I. gimnaziji u Osijeku, a od 2008. do 2016. na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku gdje je izvodila nastavu glazbenih kolegija za buduće učitelje primarnog obrazovanja. U srpnju 2016. godine prelazi na Akademiju za umjetnost i kulturu u Osijeku gdje izvodi nastavu glazbeno-pedagoških predmeta. Objavila je dvije autorske i jednu koautorsku knjigu te sedamdesetak radova u časopisima i zbornicima skupova. Sudjeluje kao izlagačica i voditeljica radionica na domaćim i međunarodnim znanstvenim i stručnim skupovima. Bila je voditeljica znanstvenoistraživačkog projekta (IZIP-2014-25) „Razvoj kompetencija studenata za poučavanje glazbe na učiteljskom studiju“. Trenutno je voditeljica internog projekta Akademije za umjetnost i kulturu pod nazivom „Cjeloživotno učenje učitelja i nastavnika glazbe”.

Suradnici:

Ivana Pušić rođena je 13.11.1994. u Osijeku. Godine 2017. završila je preddiplomski sveučilišni studij Glazbene pedagogije na Akademiji za umjetnost i kulturu u Osijeku, a 2018. je diplomirala te stekla akademski stupanj magistre glazbene pedagogije. Prvo radno iskustvo stječe iste godine radom u II. gimnaziji Osijek (ožujak-lipanj), a od studenog 2018. do danas zaposlena je na mjestu učiteljice Glazbene kulture u Osnovnoj školi Ivana Kozarca u Županji. Stručni ispit položila je u veljači 2020. godine. Od 2022. godine vanjska je suradnica Akademije za umjetnost i kulturu u Osijeku u zvanju asistentice za kolegij Pedagoška praksa TGPTM. Dobitnica je Rektorove nagrade i Dekaničine nagrade (2017.) te Sveučilišne stipendije za izvrsnost (2015.-2018.). Tijekom studija sudjelovala je na radionicama i projektima Akademije za umjetnost i kulturu u Osijeku. Studentica je druge godine Poslijediplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog studija Kultura i umjetnost na Doktorskoj školi Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku.

Jasminka Pušić studij Glazbene kulture završila je na Pedagoškom fakultetu u Osijeku. Godine 1979. zaposlila se u Osnovnoj glazbenoj školi Josipa Runjanina u Vinkovcima kao nastavnik Harmonike, Klavira i Solfeggia. Od 1986. godine radi u Glazbenoj školi Franje Kuhača u Osijeku. Posljednjih petnaest godina predaje Početnički solfeggio i Solfeggio u osnovnoj glazbenoj školi. Godine 2019. napreduje u zvanje učitelja mentora. Kao nastavnik Solfeggia vodi učenike na regionalna, državna i međunarodna natjecanja i osnivač je školskog natjecanja Tonika, Glazbene škole Franje Kuhača u Osijeku. Održava mentorske poduke studentima Akademije za umjetnost i kulturu u Osijeku iz kolegija Pedagoška praksa za predmet Solfeggio. Sudjeluje u kulturnom životu grada i vodi zbor Početničkog solfeggia.

Amir Begić rođen je u Osijeku. Diplomirao je u srpnju 1991. na Pedagoškom fakultetu u Osijeku i stekao zvanje profesora glazbene kulture.  Godine 2017. obranio je doktorsku disertaciju na Poslijediplomskom studiju Filozofskog fakulteta u Osijeku. Od godine 1987. do 1992. bio je zaposlen u Glazbenoj školi u Donjem Miholjcu u kojoj je poučavao gitaru i solfeggio. Od godine 1992. do 2014. bio je nastavnik Glazbene umjetnosti i voditelj pjevačkog zbora u I. gimnaziji u Osijeku. Od 2014. zaposlen je na Akademiji za umjetnost i kulturu u Osijeku. Objavio je jednu koautorsku knjige te objavljuje radove u glazbenopedagoškim i pedagoškim časopisima. Sudjeluje kao izlagač na domaćim i međunarodnim znanstvenim i stručnim skupovima. Bio je suradnik znanstvenoistraživačkog projekta (IZIP-2014-25) „Razvoj kompetencija studenata za poučavanje glazbe na učiteljskom studiju“ te je trenutno suradnik internog projekta Akademije za umjetnost i kulturu pod nazivom „Cjeloživotno učenje učitelja i nastavnika glazbe”.

Studenti 2. godine diplomskog studija Gitarske pedagogije, Akademija za umjetnost i kulturu u Osijeku