Program festivala možete preuzeti i u .pdf formatu:
> OGULIN - program FZ 2023. [.pdf]

Život je nezamisliv bez sapuna, Ankica Salopek Šlat i Amalija Misir-Čujko

Datum i vrijeme:
ponedjeljak 24.4.2023., 13:35 - 13:50

Organizacija:
Osnovna škola Ivane Brlić - Mažuranić, Josipa bana Jelacica 1, Ogulin

Vrsta događanja:
prezentacija

Publika:
7. i 8. razred osnovne škole, opća populacija

Detalji:

Prezentacija ima za cilj istaknuti osnovnu izradu sapuna, tzv. hladnim postupkom i upoznati rad učenika na projektu "Sapuni vila Kosjenka" te ih prezentirati široj javnosti. Učenice 8. b razreda Saša Marković i Marinela Mihalić prezentirati će postupak izrade sapuna kojeg su provodile školske 2022./2023. godine.

Biografija:

Ankica Salopek Šlat, dipl. ing. kemije, rođena je 1986. u Ogulinu. Završila je osnovnu i srednju školu u Ogulinu, a Prirodoslovno-matematički fakultet u Zagrebu. Nakon završetka studija zapošljava se u školama u Primorsko- goranskoj i Karlovačkoj županiji. Trenutno radi u OŠ Ivane Brlić-Mažuranić u Ogulinu.

Amalija Misir-Čujko rođena je u Karlovcu. Srednju Ekonomsku školu završila je u Karlovcu, a Agronomski fakultet u Zagrebu. Po struci je dipl. ing. agronomije - fitomedicine i radi u OŠ Ivane Brlić-Mažuranić Ogulin te u PŠ Drežnica, OŠ Plaški, OŠ Barilović i OŠ Švarča kao učiteljica prirode i biologije. U svom radu s učenicima nastoji poticati njihovu kreativnost, kritičko razmišljanje kao i zanimanje za prirodoslovlje.