KOPRIVNICA - program FZ 2023.
Program festivala možete preuzeti i u .pdf formatu:

> Sveučilište Sjever: SC Varaždin / SC Koprivnica [.pdf]

Kako se marke prilagođavaju trendu održivosti? / Voditelj/i: Tajana Marušić, Ana Mulović Trgovac

Datum i vrijeme:
četvrtak 27.4.2023., 17:00 - 18:00

Organizacija:
Sveučilište Sjever, Sveučilišni centar Koprivnica, Trg dr. Žarka Dolinara 1

Publika:
dječji vrtići, osnovne škole