KOPRIVNICA - program FZ 2023.
Program festivala možete preuzeti i u .pdf formatu:

> Sveučilište Sjever: SC Varaždin / SC Koprivnica [.pdf]

Kojim jezikom ljubavi komuniciraš? / Voditelj/i: Ivana Mašić / Suradnici: Ana Globočnik Žunac

Datum i vrijeme:
srijeda 26.4.2023., 13:00 - 14:00

Organizacija:
Sveučilište Sjever, Sveučilišni centar Koprivnica, Trg dr. Žarka Dolinara 1