KOPRIVNICA - program FZ 2023.
Program festivala možete preuzeti i u .pdf formatu:

> Sveučilište Sjever: SC Varaždin / SC Koprivnica [.pdf]

Politika kao djelatnost ili politika kao način života? / Voditelj/i: Petar Kurečić / Suradnici: Petra Kuhar

Datum i vrijeme:
utorak 25.4.2023., 15:15 - 16:00

Organizacija:
Sveučilište Sjever, Sveučilišni centar Koprivnica, Trg dr. Žarka Dolinara 1