KOPRIVNICA - program FZ 2023.
Program festivala možete preuzeti i u .pdf formatu:

> Sveučilište Sjever: SC Varaždin / SC Koprivnica [.pdf]

Važnost financijske pismenosti za društvo / Voditelj/i: Vesna Sesar, Ivana Martinčević

Datum i vrijeme:
utorak 25.4.2023., 10:00 - 11:00

Organizacija:
Sveučilište Sjever, Sveučilišni centar Koprivnica, Trg dr. Žarka Dolinara 1

Lokacija (prostorija):
dvorana A02