Od mlijeka rastu djeca, a od kave raste rep?!, voditeljica: Sandra Zavadlav

Datum i vrijeme:
petak 28.4.2023., 13:00 - 14:00

Organizacija:
VELEUČILIŠTE U KARLOVCU, Trg J. J. Strossmayera 9., 47 000 Karlovac

Vrsta događanja:
predavanje

Publika:
2., 3. i 4. razred srednje škole, opća populacija

Lokacija (prostorija):
GLAVNA ZGRADA, PREDAVAONA 4/1

Detalji:

Postoji nekoliko studija, doduše provedenih među djecom, koje pokazuju malo povećanje visine među onima koji piju mlijeko. Može biti i da oni koji ne piju mlijeko piju pića zaslađena šećerom, koja mogu narušiti zdravlje kostiju, a ono je važno za rast. U narodu se priča da kofein može oslabiti kosti, a stoga je i zamislivo da bi veća konzumacija u djetinjstvu dovela do nižeg rasta. Međutim istraživanja su pokazala da je u igri još jedna varijabla: oni koji piju kavu također su imali tendenciju konzumiranja manje mlijeka, glavnog izvora kalcija pa se može drugim riječima kazati da problem vjerojatno ne uzrokuje kava, već nedovoljan unos kalcija.

Zadržati djecu podalje od šalice kave koja sadrži kofein je izazov i zato su roditelji izmislili nekoliko različitih inačica kako bi djeca zaključila da  kava loše utječe na fizički rast djece. Među najčešćim floskulama koje govore svojoj djeci su one da će im od kave narasti rep!!!! Naravno da je više nego jasno kako ove tvrdnje nemaju veze s istinom, ali kava zaista sadrži niz biološki aktivnih spojeva koji djeluju na regulaciju metabolizma. Stoga nije baš sve još uvijek jasno, ali na znanosti je da razjasni!

Biografija:

dr.sc.Sandra Zavadlav, rođena je 7. prosinca 1977. god. u Zagrebu. Diplomirala je na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, doktorsku tezu „Primjena impedancijske analize u procjeni roka trajanja i kontroli kvalitete liganja iz roda Loligo“ obranila je 2018. god. također na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu u Zagrebu. Na Veleučilištu u Karlovcu, Odjelu Prehrambene tehnologije zaposlena je od listopada 2013. god. i na stručnom studiju nositeljica je nekoliko kolegija: Tehnologija bezalkoholnih pića, Operacije i strojevi u prehrambenoj industriji 1 i 2. Tehnologija kave i kavovina i Tehnologija zaštite okoliša.  U nastavno zvanje profesora visoke škole izabrana je 2020. god. u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika izabrana je godinu dana kasnije, a u nastavno-znanstveno zvanje naslovnog docenta izabrana je 2023.godine.

Napomena:

VIŠE INFORMACIJA: mob; 091 39 00 935