Fermentirana hrana: čarobni svijet mikroorganizama, voditelj: Bojan Matijević

Datum i vrijeme:
četvrtak 27.4.2023., 10:00 - 11:00

Organizacija:
VELEUČILIŠTE U KARLOVCU, Trg J. J. Strossmayera 9., 47 000 Karlovac

Vrsta događanja:
radionica *

Publika:
2., 3. i 4. razred srednje škole, opća populacija

NAPOMENA: prethodna najava na mail bojan.matijevic@vuka.hr do 25.4.2023.

Lokacija (prostorija):
Mikrobiološki laboratorij

Detalji:

Hrana bez mikroorganizama bila bi savršena, a raznovrsnost prehrambenih proizvoda bitno smanjenja. Fermentacija je jedan od najstarijih način konzerviranja hrane, a koristimo ju i danas za proizvodnu različitih proizvoda poput fermentiranog mlijeka, sira, kiselog kupusa i sl. Mikroorganizmi razgrađuju sastojke hrane, prvenstveno ugljikohidrate, i stvaraju mliječnu kiselinu i etanol. Zbog mikrobne aktivnosti fermentirana hrana je lakše probavljiva i nutritivno bogatija od ne fermentirane hrane, ali je i često puta vrijedan izvor mikroorganizama. Radionica ima za cilj upoznati posjetitelje s mikroorganizama koji sudjeluju u proizvodnji fermentirane hrane. Posjetitelji će na radionici moći vidjeti različite vrste kvasca i bakterja mliječne kiseline, porasle na Perijevoj zdjelici, te pogledom u mikroskop zaviriti u taj čarobni mikrobni svijeta.

Biografija:

dr.sc.Bojan Matijević rođen je u Karlovcu, Republika Hrvatska. Završio je Prehrambeno-biotehnološki fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Disertaciju „Utjecaj različitih čimbenika na rast i preživljavanje probiotičkih bakterija u rekonstituiranoj slatkoj sirutki“ obranio je 2004. god. Na Veleučilištu u Karlovcu trajno se zapošljava 2005. god., a 2018. god. izabran je u nastavno zvanje profesor visoke škole u trajnom zvanju. Bojan Matijević znanstveno se bavi mikrobiologijom hrane, tehnologijom mlijeka i mliječnih proizvoda, funkcionalnom hranom, a zanima ga i prehrana sportaša i rekreativaca. Objavio je 39 radova te je sudjelovao na brojnim znanstvenim i stručnim kongresima. U koautorstvu je izdao 1 priručnik na hrvatskom i slovenskom jeziku. Član je uređivačkog odbora časopisa Mljekarstvo i Food Sience and Technology, te organizacijskog odbora Hrvatskog simpozija mljekarskih stručnjaka. Vodio je 1 projekt, a kao suradnik sudjelovao je na 2 projekta.