Uloga marketinga u zaštiti okoliša, voditeljica: Tihana Cegur Radović

Datum i vrijeme:
srijeda 26.4.2023., 15:00 - 16:00

Organizacija:
VELEUČILIŠTE U KARLOVCU, Trg J. J. Strossmayera 9., 47 000 Karlovac

Vrsta događanja:
Predavanje

Publika:
4. razred srednje škole

Lokacija (prostorija):
Atrij znanja

Detalji:

Cilj predavanja je prikazati sudionicima kako se marketinškim aktivnostima može utjecati na pojedince da se ponašaju odgovorno prema okolišu te kako mi sami svojim aktivnostima i ponašanjem možemo pridonijeti očuvanju okoliša u kojem živimo i radimo. Predviđeno trajanje radionice je 45 minuta.

Biografija:

dr. sc. Tihana Cegur Radović viši je predavač iz marketinške skupine predmeta i istraživanja tržišta  na Poslovnom odjelu Veleučilišta u Karlovcu na kojem je zaposlena od 2010. godine. Doktorirala je na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu u Opatiji iz područja ekonomije. Znanstveni interes koncentrirala  je na izučavanje trendova  u marketingu u području marketinga u turizmu i ugostiteljstvu, kamping turizma, strateškog marketinga, okolišno prihvatljivog ponašanja, turističkog doživljaja te motiva dolazaka posjetitelja na manifestacije. Objavila je dvadesetak znanstvenih i stručnih radova. Rezultate svojih istraživanja prezentira na međunarodnim znanstvenim i stručnim skupovima  i u znanstvenim časopisima. Bila je angažirana na nekoliko projekata u izradi marketinških strategija te provođenju istraživanja tržišta.