Eksplozija boja, voditeljica: Ines Cindrić, suradnice: Jasna Halambek, Božica Fember, Ivana Kolić

Datum i vrijeme:
srijeda 26.4.2023., 11:00 - 12:00
četvrtak 27.4.2023., 11:00 - 12:00

Organizacija:
VELEUČILIŠTE U KARLOVCU, Trg J. J. Strossmayera 9., 47 000 Karlovac

Vrsta događanja:
radionica *

Publika:
predškolski uzrast, osnovna škola, 1. razred srednje škole

NAPOMENA: prethodna najava na mail ines.cindric@vuka.hr do 24.4.2023.(za radionicu u srijedu) te do 25.4.2023.(za radionicu u četvrtak)

Lokacija (prostorija):
Zgrada veleučilišnih kabineta i laboratorija – kemijski laboratorij

Detalji:

Radionice su osmišljene za interaktivno sudjelovanje djece kroz izvođenje desetak atraktivnih pokusa vezanih uz svijet boja, vatre i eksplozije. Radionice imaju za cilj djeci približiti svijet znanosti na zabavan, interaktivan i zanimljiv način!

Biografija:

dr. sc. Ines Cindrić, prof. v. š. rođena je 1979. godine u Karlovcu, Republika Hrvatska. Diplomirala je na Prirodoslovno matematičkom fakultetu, Sveučilišta u Zagrebu te doktorirala na Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije u području prirodnih znanosti , polje kemija. Na Veleučilištu u Karlovcu zaposlena je od 2007 godine. Područje znanstvenog/stručnog interesa fokusirano je prema zelenim tehnologijama u obradi otpadnih voda te iskorištavanju nusprodukta agro-prehrambene industrije. Od 2012.godine aktivno sudjeluje na promicanju prirodnih znanosti kod najmlađih uzrasta.

dr.sc. Jasna Halambek rođena je 07.07. 1979. godine u Sisku. Doktorsku disertaciju pod naslovom ''Sinteza i evaluacija biološki aktivnih heterocikličkih spojeva kao inhibitora korozije'' obranila je 2011. godine. 2014. godine izabrana je u znanstveno zvanje Znanstveni suradnik iz područja Prirodnih znanosti, polja Kemija.  Od 2002. do 2014. godine bila je zaposlena  na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu u Zagrebu. Od 2015. godine zaposlena je na Veleučilištu u Karlovcu, gdje je 2020. godine izabrana u zvanje višeg predavača iz Prirodnih znanosti, polja Kemija. Nositelj je kolegija Opća i anorganska kemija, Fizikalna kemija, Analitička kemija, Kemijsko biološke opasnosti i Zaštita modificiranjem površine. Područje znanstvenog interesa je ispitivanje zelenih inhibitora korozije metala, te primjena alternativnih adsorbenasa za uklanjanje teških metala iz otpadnih voda.

Ivana Kolić rođena je 1982. godine, u Karlovcu. Godine 2003. završila preddiplomski stručni studij prehrambene tehnologije, te specijalistički diplomski stručni studij poslovnog upravljanja 2016. godine, na Veleučilištu u Karlovcu. Zaposlena na Veleučilištu u Karlovcu 2006. godine kao voditeljica procesno-pivarskog praktikuma, a od 2019. godine kao viši laborant u kemijskom i mikrobiološkom laboratoriju. Od 2014. do 2022. godine, obnašala funkciju predsjednice Udruge inovatora Veleučilišta u Karlovcu.

Božica Fember rođena je 1982. godine, u Karlovcu. Godine 2006. završila preddiplomski stručni studij prehrambene tehnologije na Veleučilištu u Karlovcu. Zaposlena na Veleučilištu u Karlovcu 2015. godine na mjestu višeg laboranta u kemijskom laboratoriju. Prije toga radila u Prirodoslovnoj školi u Karlovcu na mjestu kemijskog tehničara.

Napomena:

Potrebna je najava na e-mail: ines.cindric@vuka.hr