Program festivala možete preuzeti i u .pdf formatu:
> DUBROVNIK - program FZ 2023. [.pdf]

Društvo u prirodi, voditeljica: Matea Martinović

Datum i vrijeme:
srijeda 26.4.2023., 10:00 - 12:00

Organizacija:
Osnovna škola Lapad i okolica, Ulica od Batale 14, Dubrovnik

Vrsta događanja:
radionica

Publika:
predškolski uzrast, niži razredi osnovne škole

Lokacija (prostorija):
OŠLIO

Detalji:

Radionica Društvo u prirodi uključuje terensko istraživanje entomofaune lapadskog poluotoka za osnovnoškolce.  Cilj radionice je približiti mladim sugrađanima znanost i znanstveno istraživanje u praksi i to na primjeru terenskog istraživanja i prikupljanja entomološkog materijala, njegove stručne i znanstvene obrade te konzervacije u kojem će aktivno sudjelovati. Prikupljeni materijal u sklopu radionice poslužit će za izradu školske edukativne zbirke za sadašnje i buduće generacije.

Biografija:

Matea Martinović rođena je 1986. godine u Dubrovniku.  Zvanje magistra inženjerka marikulture stekla je 2014. godine  na Sveučilištu u Dubrovniku, Odjelu za akvakulturu. U sklopu europskog programa akademske mobilnosti ERASMUS, 2012. godine dio svog studija provela je na University of Limerick u Irskoj na odjelu za Enviromental Science. Od 2017. godine zaposlena je u Prirodoslovnom muzeju Dubrovnik na radnom mjestu kustosa.

Napomene:
SUDPO - molimo prijavit sudjelovanje u radionici na e-mail: nermin.hasanspahic@unidu.hr
CMD - molimo prijaviti sudjelovanje u radionicama na link: http://www.ztk-du.hr/fz-prijava/
SUDOZEIR - molimo prijaviti sudjelovanje u radionicama na link: http://www.ztk-du.hr/fz-prijava/
DMD - molimo prijaviti sudjelovanje u radionici na e-mail: jasminarunje@gmail.com
APCV - molimo prijaviti sudjelovanje u radionici na e-mail: hakuna@net.hr
JURL - molimo prijaviti sudjelovanje u radionici na e-mail: martina.sentic@lokrum.hr
GD - molimo prijaviti sudjelovanje u radionici na e-mail: maja.sambrailo@skole.hr
CB - molimo prijaviti sudjelovanje u radionicama na link: http://www.ztk-du.hr/fz-prijava/
CZRTUP - molimo prijaviti sudjelovanje u radionicama na link: http://www.ztk-du.hr/fz-prijava/
AJO - molimo prijaviti sudjelovanje u radionicama na link: http://www.ztk-du.hr/fz-prijava/

Kratice:
PMD                Prirodoslovni muzej Dubrovnik, Androvićeva 1, Dubrovnik
SUDPO           Sveučilište u Dubrovniku – Pomorski odjel, Ćira Carića 4, Dubrovnik
CMD               Centar za mlade Dubrovnik, Obala Ivana Pavla II 44 A (iza autobusnog kolodvora na 1. katu), Dubrovnik
CB                  Centar brodomodelarstva, Ulica Nikole Tesle 10 – Batala, Dubrovnik
SUDOZEIR      Sveučilište u Dubrovniku – Odjel za elektrotehniku i računarstvo, Ćira Carića 4, B10 laboratorij, Dubrovnik
CZRTUP            Centar za reciklažu plastike u TUP-u, Ulica Sv. Križa 3, Dubrovnik
DMD                 Dom Marina Držića, Široka ulica 7, Dubrovnik
OŠLIO               Osnovna škola Lapad i okolica, Ulica od Batale 14, Dubrovnik
OŠM                 Osnovna škola Montovjerna, Ul. dr. Vladka Mačeka 11, Dubrovnik
APCV                Adventure park Cadmos village, Komaji 3, Komaji
JURL                 Javna ustanova rezervat Lokrum, Otok Lokrum – posebni rezervat šumske vegetacije
GD                    Gimnazija Dubrovnik, Ulica Frana Supila 3, Dubrovnik
AJO                   Akumulacijsko jezero Orašac, Na brijegu 17, Orašac