Program festivala možete preuzeti i u .pdf formatu:
> DUBROVNIK - program FZ 2023. [.pdf]

Druženje s tehnologijom na zapovjedničkom mostu - uloga navigacijskih uređaja na brodu, voditelji: Srđan Vujičić i Nermin Hasanspahić

Datum i vrijeme:
ponedjeljak 24.4.2023., 10:00 - 12:30

Organizacija:
Sveučilište u Dubrovniku – Pomorski odjel, Ćira Carića 4, Dubrovnik

Vrsta događanja:
radionica

Publika:
predškolski uzrast, osnovna škola, srednja škola

Lokacija (prostorija):
SUDPO

Detalji:

Izbjegavanje sudara ili situacija neposrednih blizina drugih plovila ili bilo koje druge opasnosti za sigurnu plovidbu je najkritičnija aktivnost koja se provodi u navigaciji broda. O marljivosti časnika plovidbene straže ovisi sigurnost broda, cijele posade, tereta i okoliša. Kako bi se spriječila moguća katastrofa, časnici na straži moraju se uvijek pridržavati Međunarodnih pravila za izbjegavanje sudara na moru i trebaju u potpunosti iskoristiti radarski uređaj prilikom procjene postojanja rizika od sudara na moru. Prilikom plovidbe na otvorenom moru brodovi ne bi trebali prolaziti blizu jedni drugih te se u svrhu unaprjeđenja sigurnosti navigacije uvijek moraju poduzeti rane i brze preventivne mjere. Radar i informacijski sustav s prikazom elektroničkih karata (ECDIS) sustavi su od ključne važnosti za sigurnost plovidbe te ih časnici navigacijske straže moraju dobro poznavati i pravilno rukovati s njima. Sudionici će imati priliku upravljati brodovima i izbjegavati sudare na moru prilikom čega će koristiti radar i ECDIS. Cilj radionice je svima zainteresiranima prikazati vođenje navigacije na moru te približiti tehnologiju kojom se pomorci koriste na zapovjedničkom mostu.

Biografija:

Srđan Vujičić rođen je 1979. godine u Dubrovniku gdje je završio srednju pomorsku školu nautičkog smjera. Na Pomorskom odjelu Veleučilišta u Dubrovniku stekao je zvanje diplomiranog inženjera pomorskog prometa nautičkog smjera. Nakon završenog studija plovi na brodovima za rasute terete u svojstvu časnika palube, te do 2011. godine na brodovima za kružna putovanja u svojstvu navigacijskog časnika, časnika zaduženog za zaštitu okoliša, te prvog časnika palube. Doktorski studij Pomorstvo, smjer Nautičke znanosti završio je na Sveučilištu u Rijeci 2019 godine. Zaposlen je na Pomorskom odjelu Sveučilišta u Dubrovniku, a 2021. izabran je na dužnost pročelnika odjela. Autor je ili koautor niza znanstvenih i stručnih radova, te je suradnik na nekolicini znanstveno-istraživačkih projekata.

 

Nermin Hasanspahić rođen je 1981. godine u Dubrovniku gdje je završio srednju Pomorsko – tehničku školu - nautički smjer, a potom diplomira na Pomorskom fakultetu u Dubrovniku. Doktorski studij Pomorstvo, smjer Nautičke znanosti završava u Rijeci 2019 godine. Plovio je na tankerima za prijevoz nafte od 2002. do 2017. godine u zvanjima od vježbenika palube do zapovjednika. Zaposlen je na Pomorskom odjelu Sveučilišta u Dubrovniku kao docent i izvodi nastavu i vježbe iz nekoliko stručnih kolegija te je voditelj Centra za izobrazbu pomoraca. Autor je i koautor više od 20 znanstvenih radova objavljenih u znanstvenim časopisima i zbornicima međunarodnih znanstvenih skupova.

Napomene:
SUDPO - molimo prijavit sudjelovanje u radionici na e-mail: nermin.hasanspahic@unidu.hr
CMD - molimo prijaviti sudjelovanje u radionicama na link: http://www.ztk-du.hr/fz-prijava/
SUDOZEIR - molimo prijaviti sudjelovanje u radionicama na link: http://www.ztk-du.hr/fz-prijava/
DMD - molimo prijaviti sudjelovanje u radionici na e-mail: jasminarunje@gmail.com
APCV - molimo prijaviti sudjelovanje u radionici na e-mail: hakuna@net.hr
JURL - molimo prijaviti sudjelovanje u radionici na e-mail: martina.sentic@lokrum.hr
GD - molimo prijaviti sudjelovanje u radionici na e-mail: maja.sambrailo@skole.hr
CB - molimo prijaviti sudjelovanje u radionicama na link: http://www.ztk-du.hr/fz-prijava/
CZRTUP - molimo prijaviti sudjelovanje u radionicama na link: http://www.ztk-du.hr/fz-prijava/
AJO - molimo prijaviti sudjelovanje u radionicama na link: http://www.ztk-du.hr/fz-prijava/

Kratice:
PMD                Prirodoslovni muzej Dubrovnik, Androvićeva 1, Dubrovnik
SUDPO           Sveučilište u Dubrovniku – Pomorski odjel, Ćira Carića 4, Dubrovnik
CMD               Centar za mlade Dubrovnik, Obala Ivana Pavla II 44 A (iza autobusnog kolodvora na 1. katu), Dubrovnik
CB                  Centar brodomodelarstva, Ulica Nikole Tesle 10 – Batala, Dubrovnik
SUDOZEIR      Sveučilište u Dubrovniku – Odjel za elektrotehniku i računarstvo, Ćira Carića 4, B10 laboratorij, Dubrovnik
CZRTUP            Centar za reciklažu plastike u TUP-u, Ulica Sv. Križa 3, Dubrovnik
DMD                 Dom Marina Držića, Široka ulica 7, Dubrovnik
OŠLIO               Osnovna škola Lapad i okolica, Ulica od Batale 14, Dubrovnik
OŠM                 Osnovna škola Montovjerna, Ul. dr. Vladka Mačeka 11, Dubrovnik
APCV                Adventure park Cadmos village, Komaji 3, Komaji
JURL                 Javna ustanova rezervat Lokrum, Otok Lokrum – posebni rezervat šumske vegetacije
GD                    Gimnazija Dubrovnik, Ulica Frana Supila 3, Dubrovnik
AJO                   Akumulacijsko jezero Orašac, Na brijegu 17, Orašac