Program festivala možete preuzeti i u .pdf formatu:
> ČABAR - program FZ 2023. [.pdf]

Biomimikrija - inovacija nadahnuta prirodom, radionica, voditeljica: Dunja Mačkić-Vančina

Datum i vrijeme:
utorak 25.4.2023., 9:30 - 10:30

Organizacija:
Osnovna škola „Petar Zrinski“ Čabar, PŠ Tršće

Vrsta događanja:
radionica

Publika:
5., 6., 7., 8. razred osnovne škole, 1. razred srednje škole

Lokacija (prostorija):
OŠPZPŠT


Kratice lokacija:

OŠPZMŠ - OŠ „Petar Zrinski“ Čabar, Narodnog oslobođenja 5, Čabar, Matična škola
PŠPZPŠG - OŠ „Petar Zrinski“ Čabar, Gerovo , Područna škola
PŠPZPŠT - OŠ „Petar Zrinski“ Čabar, Tršće , Područna škola