Program festivala možete preuzeti i u .pdf formatu:
> ČABAR - program FZ 2023. [.pdf]

Potkornjak, terenska nastava, voditelj: Boris Hrašovec

Datum i vrijeme:
petak 28.4.2023., 9:30 - 12:00

Organizacija:
Osnovna škola „Petar Zrinski“ Čabar, PŠ Gerovo, Zagrebačka ulica 2, 51304 Gerovo

Vrsta događanja:
radionica

Publika:
7. i 8. razred osnovne škole, 1. razred srednje škole

Lokacija (prostorija):
PŠPZPŠG


Kratice lokacija:

OŠPZMŠ - OŠ „Petar Zrinski“ Čabar, Narodnog oslobođenja 5, Čabar, Matična škola
PŠPZPŠG - OŠ „Petar Zrinski“ Čabar, Gerovo , Područna škola
PŠPZPŠT - OŠ „Petar Zrinski“ Čabar, Tršće , Područna škola