Program festivala možete preuzeti i u .pdf formatu:
> ČABAR - program FZ 2023. [.pdf]

Vulkani i čovjek, radionica, voditelj: Martin Kvaternik

Datum i vrijeme:
srijeda 26.4.2023., 17:00 - 19:00

Organizacija:
Osnovna škola „Petar Zrinski“ Čabar, PŠ Gerovo, Zagrebačka ulica 2, 51304 Gerovo

Vrsta događanja:
radionica

Publika:
5., 6., 7., 8. razred osnovne škole, 1. razred srednje škole

Lokacija (prostorija):
PŠPZPŠG


Kratice lokacija:

OŠPZMŠ - OŠ „Petar Zrinski“ Čabar, Narodnog oslobođenja 5, Čabar, Matična škola
PŠPZPŠG - OŠ „Petar Zrinski“ Čabar, Gerovo , Područna škola
PŠPZPŠT - OŠ „Petar Zrinski“ Čabar, Tršće , Područna škola