Vidljive i nevidljive boje, voditeljice Ivona Žura Žaja, Ana Shek Vugrovečki, Suzana Milinković Tur, Jasna Aladrović, Marinko Vilić, Lana Vranković; Jadranka Pejaković Hlede; Maja Belić; Martina Lojkić; Josip Miljković i Mateja Stipić

Datum i vrijeme:
četvrtak 11.4.2019., 12:00 - 16:00

Organizator:
Veterinarski fakultet, Heinzelova ulica 55

Vrsta događanja:
radionica

Publika:
Predškolski uzrast, osnovna škola, srednja škola

Lokacija:
Zavod za fiziologiju i radiobiologiju, Zavod za patološku fiziologiju, Klinika za porodništvo i reprodukciju

Detalji:

Radionica s edukativnom izložbom, uključujući i prezentacije, zamišljena je kao niz od 3 sekcije. Prva sekcija Varijacije i imitacije boja u životinjskom svijetu prikazala bi različite životinjske vrste koje boje koriste u različitim životnim uvjetima (prilagodba okolišu, zastrašivanje, komunikacija, …). Druga sekcija Kako vidjeti boje nevidljive ljudskom oku prezentirat će i educirati o bojama nevidljivim ljudskom oku (značaj i primjena ultraljubičastog te infracrvenog svjetla, dokaz bioloških tragova pomoću luminola). Treća sekcije Boje u laboratorijskoj dijagnostici demonstrirat će i educirati o primjeni i promjeni boja uzrokovanih kemijskim i fizikalnim čimbenicima u laboratorijskim uvjetima (dokazivanje aktivnosti enzima, bjelančevina, ugljikohidrata, doza ionizirajućih zračenja, …) te različito obojenje i funkciju svih vrsta krvnih stanica domaćih i egzotičnih životinja. Prikazat će se i kako boje pomažu u dijagnostici plodnosti pasa i time postaju jedan od glavnih alata u svakodnevnoj kliničkoj praksi (bojanjem spermija utvrđuje se njihova vitalnost te morfološke i funkcionalne osobitosti važne kod oplodnje jajne stanice, a bojanje vaginalno-citološkog obriska omogućuje uvid u fazu spolnog ciklusa kuje i optimalno vrijeme za parenje).  U prostorijama Zavoda bit će izložene fakultetske životinje (akvarij, vodozemci, zmije, poluvodene kornjače, kopnene kornjače, kajman, gušteri i ptice koje će posjetitelji uz vodstvo moći razgledati i naučiti nešto više o njima i bojama koje ih obilježavaju).

Biografija:

Ivona Žura Žaja rođena je 3. studenoga 1979. godine u Kopru u Sloveniji. Studij veterinarske medicine na Veterinarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu upisala je 1998. godine. Od studentskih dana bavi se egzotičnim životinjama. Diplomirala je 26. veljače 2007. godine, a iste godine započela je s radom u Veterinarskoj stanici u Sesvetama, kao pripravnica do 2008. godine. Od 2008. godine zaposlena je u Zavodu za fiziologiju i radiobiologiju Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu kao znanstvena novakinja te od početka sudjeluje u održavanju nastave dva redovita i dva izbornog predmeta. Doktorirala je 3. lipnja 2015. godine. Izabrana je za znanstvenu suradnicu 26. ožujka 2016., a u znanstveno nastavno zvanje docent izabrana je 6. 4. 2018. Mentorica je šest obranjenih diplomskih radova i tri studentska rada od kojih je jedan nagrađen Rektorovom nagradom, a drugi je nagrađen na studentskom kongresu u Budimpešti. Sudobitnica je dvije plakete za istraživanje i  inovaciju (AgroArca 2013. i 2014.). Bila je suradnica na šest potpora istraživanjima Sveučilišta u Zagrebu, a od 2016.-2017. godine bila je suradnica na bilateralnom međunarodnom znanstvenoistraživački projektu (HR-SLO) te od 2016. godine suradnica je na istraživačkom projektu HRZZ-a. Bila je članica Uredničkog odbora Ljetopisa za akademsku godinu 2016./2017 i 2017./2018., te članica organizacijskog odbora nekoliko međunarodnih stručnih i znanstvenih skupova. Od 2019. godine članica je Uredničkog odbora znanstveno-stručnog časopisa Veterinarska stanica. Članica je Povjerenstva za bibliotečnu i izdavačku djelatnost, Hrvatskog društva fiziologa i Hrvatske veterinarske komore.

https://bib.irb.hr/lista-radova?autor=310603

Ana Shek Vugrovečki rođena je 30. siječnja 1980. godine u Zagrebu. Studij veterinarske medicine na Veterinarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu upisala je 1998. godine. Diplomirala je 2006. godine, iste godine započela je s radom u Veterinarskoj stanici grada Zagreba, Heinzelova 68, gdje su joj uža specijalnost egzotični kućni ljubimci za koje se i dodatno educirala. 2008. godine zapošljava se u Zavodu za fiziologiju i radiobiologiju Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu kao znanstvena novakinja te od početka sudjeluje i u održavanju nastave. Također je voditelj Nastambe za gmazove Veterinarskog fakulteta. Doktorirala je 2015. godine. Izabrana je za znanstvenu suradnicu 26. ožujka 2016. Izabrana je u znanstveno nastavno zvanje docent 6. 4. 2018. Član je Upravnog Odbora Hrvatskog društva fiziologa.

https://bib.irb.hr/lista-radova?autor=308041

NAPOMENA:
Kompletan program događanja tijekom Festivala znanosti u Tehničkom muzeju Nikola Tesla, te sažetke i životopise predavača, možete preuzeti ovdje:

Festival Znanosti Zagreb 2019