Festival znanosti - Zadar

Subota, 13. travnja 2019.

DV Maslačak, po. Tratinčica, Zadar
Naziv Vrijeme Vrsta događaja Publika
Šareni svijet, Ljiljana Klanac. Snježana Nekić 08:00 do 20:00 Prezentacija Predškolski uzrast, osnovna škola, srednja škola, opća populacija
Poljoprivredna, prehrambena i veterinarska škola Stanka Ožanića, Zadar, Perivoj Vladimira Nazora 3/3
Naziv Vrijeme Vrsta događaja Publika
Boje u oku mog ljubimca, Sayonara Mršić, Ivana Gaće 08:00 do 20:00 Izložba Srednja škola
Gradska knjižnica Zadar, Stjepana Radića 11B
Naziv Vrijeme Vrsta događaja Publika
Kako nastaju boje, Jelena Tomić 08:00 do 20:00 Izložba Predškolski uzrast, opća populacija
Boje su u nama, Andreja Kakša 10:00 do 11:00 Radionica Predškolski uzrast, osnovna škola, srednja škola, opća populacija
OŠ Bartula Kašića, Zadar, Bribirski prilaz 2
Naziv Vrijeme Vrsta događaja Publika
Postav izložbe "Abecedario dei colori", Doris Kožul Car 08:00 do 20:00 Izložba Predškolski uzrast, osnovna škola, srednja škola, opća populacija
Cappuccetto giallo/ Cappuccetto verde, Doris Kožul Car 08:00 do 09:00 Radionica Predškolski uzrast, osnovna škola, srednja škola, opća populacija
Gradska knjižnica Zadar – Ogranak Arbanasi, Zadar, Ul. V. Zmajevića 12a
Naziv Vrijeme Vrsta događaja Publika
Marin Getaldić - pogled u novo doba, Marijana Borić, Zrinka Klarin, Tamara Valčić, Silvana Rados 08:00 do 20:00 Izložba Osnovna škola, srednja škola
OŠ Šimuna Kožičića Benje, Zadar, Asje Petričič 7
Naziv Vrijeme Vrsta događaja Publika
Znanstveni dan, Centar izvrsnosti za fiziku Grada Zadra 10:00 do 12:00 Znanstveni sajam Predškolski uzrast, osnovna škola, srednja škola, opća populacija
Pučko otvoreno učilište „Dom na žalu“, Preko, Trg hrvatske nezavisnosti 2
Naziv Vrijeme Vrsta događaja Publika
Boje zastava - simbol ponosa, Zrinka Klarin, Dinko Marin 10:00 do 11:00 Radionica, Prezentacija Osnovna škola