Festival znanosti - Varaždin

Srijeda, 10. travnja 2019.

Fakultet organizacije i informatike Varaždin, Pavlinska 2
Naziv Vrijeme Vrsta događaja Publika
Matematičko modeliranje mrežastih struktura, voditelj: Bojan Žugec 11:00 do 11:45 Radionica Srednja škola
Sveučilište Sjever, Sveučilišni centar Varaždin, Jurja Križanića 31b