Festival znanosti - Varaždin

Utorak, 9. travnja 2019.

Fakultet organizacije i informatike Varaždin, Pavlinska 2
Naziv Vrijeme Vrsta događaja Publika
Dan otvorenih vrata FOI 09:00 do 17:00 Prezentacija Opća populacija
Sveučilište Sjever, Sveučilišni centar Varaždin, Jurja Križanića 31b
Naziv Vrijeme Vrsta događaja Publika
Boje u vizualnoj komunikaciji, voditeljica: Tina Lukčić 13:30 do 14:00 Radionica Predškolski uzrast i niži razredi osnovne škole
Marketing u bojama, voditeljica: Paula Špoljarić 14:00 do 14:30 Radionica Srednja škola
Korekcija boje i nijansiranje boja televizijske slike u DaVinci Resolveu 15, voditelj: Dragan Matković 14:30 do 16:00 Radionica Studenti