Festival znanosti - Varaždin

Ponedjeljak, 8. travnja 2019.

Sveučilište Sjever, Sveučilišni centar Varaždin, Jurja Križanića 31b
Naziv Vrijeme Vrsta događaja Publika
Psihologija boja, voditelji: Dijana Topolnjak, Renato Pongrac, Andrea Vuković Buljan 10:00 do 12:00 Predavanje Srednja škola, studenti
Boja u prezentaciji, voditeljiice: Ana Globočnik Žunac, Sandra Biček 12:00 do 13:00 Predavanje Opća populacija
Fakultet organizacije i informatike Varaždin, Pavlinska 2
Naziv Vrijeme Vrsta događaja Publika
„Dohvati mi, tata, Mjesec…“, voditeljica: Violeta Vidaček Hainš 10:00 do 12:30 Radionica Predškolski uzrast