Festival znanosti - Valpovo

Četvrtak, 11. travnja 2019.

Srednja škola Valpovo, Ul. braće Radić 9, 31550 Valpovo
Naziv Vrijeme Vrsta događaja Publika
„Boje u sociologiji“, autori: Juraj Jurlina i Ljiljana Pintarić, suradnice: Nadja Lazić, Helena Pušak, Ira Rešetar i Danijela Vulić 08:00 do 20:00 Poster Predškolski uzrast, osnovna škola, srednja škola
OŠ Matije Petra Katančića, Ul. Ive Lole Ribara 3, 31550 Valpovo
Naziv Vrijeme Vrsta događaja Publika
Boje života, predavači: Krunoslav Hornung i Marinko Stojkov 12:00 do 13:45 Predavanje 7. i 8. razred osnovne škole, 1. razred srednje škole
Povijest svijetleće diode – put od infracrvene do bijele dug 50 godina, predavači: Ivan Biuklija i Krunoslav Hornung 12:00 do 13:45 Predavanje 7. i 8. razred osnovne škole, 1. razred srednje škole
Boje u pjesmama – pjesme u bojama, voditeljica: Darija Jančikić 12:00 do 13:45 Radionica 7. i 8. razred osnovne škole, 1. razred srednje škole
Matematika u boji - dokaz bez riječi, voditeljica: Ana Pušić, suradnica: Lucija Tolušić 12:00 do 13:45 Radionica 7. i 8. razred osnovne škole, 1. razred srednje škole
Boje glazbala, voditeljica: Maja Huis 12:00 do 13:45 Radionica 7. i 8. razred osnovne škole, 1. razred srednje škole
Boja u matematici, voditelj: Goran Kupčerić 12:00 do 13:45 Radionica 7. i 8. razred osnovne škole, 1. razred srednje škole
Boje, voditeljica: Sanja Antolović Kurtović, suradnica: Biljana Pantoš 12:00 do 13:45 Radionica 7. i 8. razred osnovne škole, 1. razred srednje škole
Oboji svoj svijet - radionica-igraonica, voditeljica: Sanja Slivar, suradnica: Ivana Kuna 12:00 do 13:45 Radionica 7. i 8. razred osnovne škole, 1. razred srednje škole