Festival znanosti - Dubrovnik

Četvrtak, 11. travnja 2019.

Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za akvakulturu, Ćira Carića 4
Naziv Vrijeme Vrsta događaja Publika
Boje kao indikatori u prirodnim znanostima (Marina Brailo Šćepanović, Sanja Grđan i Marijana Pećarević) 08:30 do 12:00 Radionica, Predavanje 7. i 8. razred osnovne škole, 1. razred srednje škole
Prirodoslovni muzej Dubrovnik, Androvićeva 1
Naziv Vrijeme Vrsta događaja Publika
Mala radionica anorganske kemije (Ivica Đilović) 12:00 do 13:00 Radionica 7. i 8. razred osnovne škole, srednja škola