Festival znanosti - Dubrovnik

Srijeda, 10. travnja 2019.

Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za akvakulturu, Ćira Carića 4
Naziv Vrijeme Vrsta događaja Publika
Boje kao indikatori u prirodnim znanostima (Marina Brailo Šćepanović, Sanja Grđan i Marijana Pećarević) 08:30 do 12:00 Radionica, Predavanje 7. i 8. razred osnovne škole, 1. razred srednje škole
Gimnazija Dubrovnik
Naziv Vrijeme Vrsta događaja Publika
Obojena znanost (Andrea Sebastijan, Katarina Papac i Mares Golubović) 09:00 do 11:30 Radionica Viši razredi osnovne škole, 1. razred srednje škole
Čarolija boja (Slađana Bošković Bećir, Maja Sambrailo Ivanković) 09:00 do 11:30 Radionica Predškolski uzrast i niži razredi osnovne škole
Soba sa zagonetkama (Andrea Sebastijan, Katarina Papac, Mares Golubović, Slađana Bošković Bećir i Maja Sambrailo Ivanković) 09:00 do 11:30 Radionica Viši razredi osnovne škole, 1. razred srednje škole
Prirodoslovni muzej Dubrovnik, Androvićeva 1
Naziv Vrijeme Vrsta događaja Publika
Goetheova teorija boja (Davor Lucianović) 12:30 do 13:30 Predavanje 2., 3. i 4. razred srednje škole