Festival znanosti - Dubrovnik

Utorak, 9. travnja 2019.

Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za akvakulturu, Ćira Carića 4
Naziv Vrijeme Vrsta događaja Publika
Boje kao indikatori u prirodnim znanostima (Marina Brailo Šćepanović, Sanja Grđan i Marijana Pećarević) 08:30 do 12:00 Radionica, Predavanje 7. i 8. razred osnovne škole, 1. razred srednje škole
Trg oružja, Svetog Dominka bb
Naziv Vrijeme Vrsta događaja Publika
Vile u bojama prirode (Dubravka Tullio i Jasmina Runje) 10:00 do 11:00 Radionica Viši razredi osnovne škole, 1. razred srednje škole
Prirodoslovni muzej Dubrovnik, Androvićeva 1
Naziv Vrijeme Vrsta događaja Publika
Tajne purpura (Ana Bratoš Cetinić i Josip Mikuš) 17:00 do 18:00 Predavanje Opća populacija