Festival znanosti - Čabar

Četvrtak, 11. travnja 2019.

Osnovna škola „Petar Zrinski“ Čabar

Kontakt osobe, Sanja Janeš 098267164, Sanja Križ 098578955.

Naziv Vrijeme Vrsta događaja Publika
Marija Maksimović: Tangram 10:45 do 11:30 Radionica Predškolski uzrast i niži razredi osnovne škole
Marija Maksimović: Kviz profesorice Šifrice 11:35 do 12:20 Radionica Viši razredi osnovne škole, 1. razred srednje škole