Festival znanosti - Čabar

Srijeda, 10. travnja 2019.

Osnovna škola „Petar Zrinski“ Čabar, PŠ Gerovo
Naziv Vrijeme Vrsta događaja Publika
Martin Kvaternik: 50 godina od spuštanja čovjeka na Mjesec* 20:00 do 21:00 Predavanje, Promatranje Predškolski uzrast, osnovna škola, srednja škola, opća populacija