Festival znanosti - Čabar

Utorak, 9. travnja 2019.

Osnovna škola „Petar Zrinski“ Čabar, PŠ Tršće
Naziv Vrijeme Vrsta događaja Publika
Udruga mladih Motus: Dan znanosti - Boje 17:00 do 19:00 Prezentacija Predškolski uzrast, osnovna škola, srednja škola, opća populacija